Biltorvet.dk bruger cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og målrette annoncer. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Læs mere her
OK

Forsikringer

Hvordan skal bilen forsikres? På biltorvet.dk ved vi at valget af den rigtige forsikring kan være lige så vigtigt som valget af den rigtige bil. Vi har samlet informationer omkring forsikring og kontaktmuligheder til selskaberne, så du kan forsikre din bil rigtigt. Du har måske finansieret købet af din bil, og derfor er det normalt et krav at bilen er kaskoforsikret. Måske er din bil en ældre model, uden gæld i, og du kan nøjes med en lovpligtig ansvarsforsikring. Måske har du ofret mange penge på noget særligt udstyr til din bil, som du ønsker er dækket af forsikringen. Kravene til en bilforsikring er forskellige - Kontakt selskabet og få en attraktiv forsikring.

Selskaber
Dækning
Forskelle i dækning
Tilvalgsmuligheder
Ordbog
Vardia Telefon: 70 10 60 60 Lad Vardia udfordre prisen på din bilforsikring. Vi tilbyder: Selvrisiko fra 0 kr., gratis lånebil ved kaskoskader, månedsbetaling samt fast pris, der ikke stiger efter en skade.
ALD Forsikring Telefon: 70 12 12 68
Alfa Romeo Forsikring Telefon: 70 12 12 97
Alka Telefon: 70 12 14 16
Alm. Brand Telefon: 96 10 17 77
Bauta Telefon: 33 15 15 45 
BMW Forsikring Telefon: 70 12 12 85
Citroën Forsikring Telefon: 70 12 12 90
Codan Telefon: 78 79 45 79
D.A.F. Telefon: 20 33 44 33
Dacia Forsikring Telefon: 70 12 12 87
Danske forsikring Telefon: 70 11 23 23
FDM Forsikring Telefon: 33 91 66 88 
Fiat Forsikring Telefon: 70 12 12 84
Fordforsikring Telefon: 70 12 12 30
Forhandlerforeningens Bilforsikring - Peugeot Telefon: 70 12 12 78
GF Forsikring Telefon: 70 13 80 80
Gjensidige Telefon: 70 10 90 09
Honda Forsikring Telefon: 70 12 12 26
If Telefon: 70 12 12 12
Kvalitet Forsikring - til din Volkswagen Telefon: 70 12 12 05
Lærerstandens brandforsikring Telefon: 33 11 77 55
MazdaForsikring Telefon: 70 12 12 35
MINI Forsikring Telefon: 70 12 12 85
Mitsubishi Forsikring Telefon: 70 12 12 48
Nissan Forsikring Telefon: 70 12 12 15
Nykredit Forsikring Telefon: 70 10 90 00
Opel Forsikring Telefon: 70 12 12 95
RenaultForsikring Telefon: 70 12 12 63
Runa Telefon: 33 32 22 00
S Forsikring - til din Seat Telefon: 70 12 12 74
Stabil Forsikring - til din Skoda Telefon: 70 12 12 51
Suzuki Forsikring Telefon: 70 12 12 45
Saab Forsikring Telefon: 70 12 12 92
Techno Forsikring Telefon: 8813 9576
TopDanmark Telefon: 70 13 79 13
Tryg Telefon: 70 11 20 20
Volvia Forsikring Telefon: 70 12 12 56

Dækning

Grunddækningen for enhver bil er en ansvarsforsikring, der er obligatorisk. Foruden grunddækningen har de fle¬ste bilister også en kaskoforsikring, og er der lånt penge til bilen, er det almindeligt, at långiver kræver, at bilen er kaskoforsikret. En kombineret ansvars- og kaskoforsikring vil altid indeholde følgende hoveddækninger:

Kilde: www.forsikringsoplysningen.dk

Ansvarsforsikring

– dækker de skader, du selv eller en anden fører af din bil laver på andre personer og på andre personers ting. Ansvarsforsikringen dækker derimod aldrig skade på førerens person og ting, ligesom ansvarsforsikringen ikke betaler for skader på forsikringstagerens/ejerens ting.

Kaskoforsikring

– dækker skader på din bil og normalt også på det tilbehør, der som standard er monteret af bilfabrikken.

Redningsforsikring (det røde kort)

– dækker under kørsel i udlandet, hvis bilens totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Retshjælpsforsikring

– betaler i visse tilfælde sagsomkostninger ved retssager, som du i egenskab af ejer af bilen er part i, eller som en anden fører af din bil er part i.
Ansvars-, rednings- og retshjælpsforsikringen er stort set ens i alle selskaber. De omtales derfor ikke yderligere.

Prisgrundlag, selvrisiko og bonus

Før du køber en bilforsikring, bør du være klar over, at flere ting har betydning for prisen. Foruden valg af forsikringsdækning kan følgende have betydning:

Generelt

– bilmærke og bilmodel, bilens egenvægt, bilens nypris, hvor mange års skadefri kørsel du har, hvor du bor, din alder, hvor meget du kører om året m.m.

Selvrisiko

– det beløb, du i tilfælde af skade selv skal betale. Ofte kan du selv bestemme størrelsen af selvrisikobeløbet på forsikringen. Ved at vælge en større selvrisiko vil forsik¬ringens pris normalt blive mindre.

Bonus

– et udtryk for, hvor mange år du har kørt skadefrit. Nor¬malt falder prisen på forsikringen for hvert skadefrit år, du har, indtil du når elitestatus. I tilfælde af skade, som dit selskab betaler for, stiger prisen. I mange selskaber kan du efter et vist antal år uden skader købe en forsikring med fast pris, dvs. at prisen på forsikringen ikke stiger på grund af en skade.

Forskelle i dækning

Selv om de forskellige selskabers bilforsikringer ligner hinanden meget, er der forskelle, der kan have betydning for dig. Nedenfor omtaler vi nogle områder, du bør være opmærksom på, før du køber forsikringen og allersenest, når du modtager policen og dine forsikringsbetingelser.

Kilde: www.forsikringsoplysningen.dk

Bilmærke- eller vægt-/nyværditarif

Ved beregning af prisen for forsikringen bruger nogle selskaber bilmærke og bilmodel som udgangspunkt, mens andre bruger en kombination af bilens vægt og bilens nyværdi. Det betyder, at prisen for en bilforsikring kan variere fra selskab til selskab, selv om dækningen i øvrigt er ens. Indgår nyværdien i prisen, er det vigtigt, at denne er opgivet korrekt, da du ellers risikerer at få mindre i erstatning efter en skade, end du ellers skulle have haft. Mange selskaber bruger også, hvor mange km, der køres årligt.

Bonussystemet

Der er forskel på, hvor mange bonusklasser du rykker tilbage efter en skade, og hvor mange års skadefri kørsel du skal have for at komme i den billigste bonusklasse.

Fast pris (forsikring uden bonustab)

Der er forskel på, hvor mange års skadefri kørsel der skal til, før du kan købe en forsikring med fast pris, dvs. en forsikring, hvor prisen på forsikringen ikke stiger efter en skade.

Autotilbehør/ekstraudstyr

Der er forskel på, hvordan kaskoforsikringen dækker eftermonteret biltilbehør samt løst tilbehør til bilen, fx vinter-/sommerdæk, tagbagageboks og tagbagagebærer, cykelholder og andre ting, såsom CD-plader. Tillægsfor-sikring vil som hovedregel være mulig, hvis du ønsker det.

Ældre biler

Nogle selskaber giver rabat, når bilen har en vis alder.

Europa-dækning

I nogle selskaber dækker kaskoforsikringen kun i de lande, hvor det grønne forsikringsbevis er godkendt som dokumentation for, at bilen har en ansvarsforsikring.

Værdiforringelsesdækning

Hos nogle selskaber kan kaskoforsikringen også dække værdiforringelse, når der er tale om en nyere bil (maks. tre år). Det betyder, at du i tilfælde af en større skade på en nyere bil får erstatning for værdiforringelse efter bilens reparation. (Se næste afsnit).

Tilvalgsmuligheder

Mange selskaber tilbyder forskellige muligheder for tilvalg af dækninger, der i nogle selskaber helt eller delvist er med i deres kaskodækning, bl.a:

Kilde: www.forsikringsoplysningen.dk

Autotilbehør/ekstraudstyr

Har din bil fået monteret ekstra tilbehør som biltelefon, musikanlæg, specialfælge eller andet, der ikke hører til bilens standardtilbehør, skal du fortælle selskabet, hvad du har monteret, og hvad værdien af tilbehøret er. Over-stiger værdien et vist beløb (5-8.000 kr.), skal du eventuelt betale mere for forsikringen, hvis du ønsker tilbehøret forsikret.

Dækning for visse skader uden bonustab (friskadedækning/trinsikring)

Betyder, at forsikringen ikke bliver dyrere efter visse uforskyldte skader på bilen som fx tyveri, eksplosion, brand, nedstyrtende genstande eller skade på glas m.m. Derimod skal en eventuel selvrisiko normalt betales. Reglerne varierer meget fra selskab til selskab.

Erstatningsbil/bilsavnserstatning

Ved tyveri af bilen eller mens bilen bliver repareret efter en kaskoskade, giver denne dækning mulighed for, at selskabet betaler leje af en bil, eller at du får udbetalt et nærmere fastsat beløb.

Værdiforringelsesdækning

Kan kun købes til biler, der højst er tre år gamle (fem år i visse selskaber). Med denne dækning får du erstatning for værdiforringelse, efter at bilen har haft en større skade.

Autoulykkesdækning

En ulykkesforsikring, der dækker bilens fører og alle bilens passagerer. Dækningen sikrer en given sum i erstat-ning ved invaliditet eller død som følge af et biluheld.

Personskadedækning alene for bilens fører

Bilens fører er ikke dækket af bilens ansvarsforsikring. Men med en personskadedækning er føreren sikret erstatning i skadesituationer, hvor der ikke findes en erstatningsansvarlig modpart, eller hvor det ikke er muligt at få erstatning fra en erstatningsansvarlig modpart eller fra en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Ordbog

På biltorvet.dk vil vi gerne gøre det nemt for dig at finde den rigtige forsikring, derfor forklarer vi her de udtryk du kan støde på når du sammenligner forsikringer, vilkår og dækning.

Kilde: www.forsikringsoplysningen.dk

Administrationsudgifter

Forsikringsselskabets udgifter til administration, fx til policeudstedelse, skadebehandling, husleje, løn, inventar o.l.

Afskrivning

Det fremgår ofte af forsikringsbetingelserne hvor meget en ting falder i værdi efterhånden som den bliver ældre (kaldes en afskrivningstabel). Dette gælder f.eks for cykler. Afskrivningstabellen fortæller f.eks, at en 2 år gammel cykel erstattes med 90% af genanskaffelsesværdien for en tilsvarende ny cykel.

Almindelige erstatningsregler

Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, hvis man ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Man er også erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, man derved forvolder.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting.

Ansvarsperiode/dækningsperiode

Det tidsrum hvor din forsikring kan yde dækning.

Assurancesvig

Også kaldt forsikringssvindel.
En økonomisk forbrydelse der fx kan omfatte:
  • - Bevidst afgivelse af urigtige oplysninger
  • - Bevidst fremkaldelse af forsikringsbegivenheden fx ildspåsættelse af egne, forsikrede ting
  • - Foregivelse af at en forsikringsbegivenhed har fundet sted fx fingeret indbrudstyveri
  • - Bevidst krav på større erstatning end forsikringsbegivenheden faktisk berettiger til

Assurandør

Medarbejder i forsikringsselskab der tager på kundebesøg og sælger forsikringer hos kunder.

Autorisation

Stadfæstet bemyndigelse - fx til udførelse af arbejdsopgaver.

Auto-transportforsikring

Dækker skade på egne varer, der inden for Danmarks grænser transporteres med motorkøretøj (til hvilket forsikringen er knyttet).

Auto-ulykkesforsikring

Dækker ulykkestilfælde, der sker under kørsel med bil, og ved indstigning eller udstigning af bilen.

Basisforsikringssum

Den forsikringssum, som ved forsikringens tegning fastsættes på basis af nyværdien af de forsikrede genstande og som senere indeksreguleringes af forsikringsselskabet.

Begæring

Ansøgning om forsikring. Typisk et skema hvor den, der vil købe en forsikring, giver forsikringsselskabet de oplysninger, som danner grundlag for forsikringens art, størrelse, risiko og antagelsesvilkår.

Behovsanalyse

Økonomisk analyse af en kundes aktuelle ønsker og behov for forsikringsdækning.

Bilforsikring

Bilforsikring består af en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker skader, du selv eller en anden fører af din bil laver på andre personer eller deres ting. Desuden er der for de fleste biler tegnet en kaskoforsikring, der dækker skader på den forsikrede bil. Forsikringerne kaldes undertiden autoforsikringer eller motorkøretøjsforsikringer. Kaskoforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring.

Bonus (-system)

Præmiesystem, der især findes ved bilforsikring, hvor præmien ændres i forhold til skadeforløbet. Præmien stiger - typisk i 2 -3 år - efter skader, hvor selskabet endeligt må bære hele eller dele af reparationsudgifterne. Se også fastpræmie-ordning

Bonus i motorkøretøjsforsikring

Godtgørelse som ydes i form af rabat på præmien efter skadefrit år.

Bonusklasse

Se præmietrin.

Brandforsikring

Dækker skade på bygning, indbo, inventar, maskiner, køretøjer, lagre m.m. ved brand.

Carnet de passage

Toldpapir for motorkøretøj. Bruges ved ind- og udførsel af biler i flere lande.

CRM

En forkortelse for Centralregisteret for Motorkøretøjer. I det offentlige register registreres alle biler med en kode. Denne kode anvendes af en række forsikringsselskaber til at identificere bilen.

Culpa

Culpa er latin og betyder skyld.

Culpareglen

Culpareglen er dansk rets almindelige erstatningsregel. Efter den er man erstatningsansvarlig for den påregnelige skade, man forvolder ved sin retsstridige, uagtsommme/forsætlige handling eller undladelse.

Dobbeltforsikring

Den samme interesse forsikret mod samme fare i to eller flere selskaber.

Dækning

Betyder i forsikring, at en risiko bliver overtaget af et forsikrings- eller pensionsselskab. Det vil sige, at man er berettiget til en udbetaling, når begivenheden sker. Man taler også om dækning ved alder, dækning ved sygdom, dækning ved invaliditet etc.

Dækningsskema

Et dækningsskema giver dig overblik over, hvad din forsikring dækker, og hvad den ikke dækker. Skemaet er altså blot en anden og - for mange - mere overskuelig fremstilling af forsikringsvilkårene.

Elitebilist

Ejer/bruger af et motorkøretøj som har kørt skadefrit i et vist antal år - typisk 8-10 år.

Fabriksmonteret standardudstyr (biler)

Udstyr, som en bil som standard har monteret, når den leveres ny fra bilfabrikken.

Fastpræmie-ordning

Fastpræmie-ordning er typisk en bilforsikring, hvor præmien ikke stiger efter en skade. Der er forskel på, hvor mange års skadefri kørsel der skal til, før der kan tegnes en forsikring med fast præmie.

Force majeure

Tvingende omstændigheder, hændelser, som det ikke står i menneskers magt at afværge (naturkatastrofe o.l.).

Forhandler- og værkstedsforsikring

Speciel motorkøretøjsforsikring. Den tegnes af forhandlere og værksteder til dækning af egne ikke registrerede biler og kunders indleverede motorkøretøjer.

Forsikrede

Den person, hvis liv eller helbred er forsikret. 'Forsikringstager' er den person, der betaler og ejer forsikringen. Det vil - medmindre andet er aftalt - være forsikringstageren, der får forsikringen udbetalt. Ofte er forsikringstager og forsikrede samme person.

Forsikring

En aftale, hvor et forsikringsselskab påtager sig risikoen for en uvis begivenhed indtræder i løbet af forsikringstiden - mod betaling af en præmie.

Forsikringsaftale

Aftale mellem kunde og forsikringsselskab. Af aftalen fremgår det bl.a., hvad forsikringen koster, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker.

Forsikringsbegivenhed

Hændelse som kan give ret til udbetaling af en forsikringssum fra forsikringsselskabet eller pensionsinstituttet. Hændelsen er nævnt i forsikringsaftalen/pensionsaftalen.

Forsikringsbetingelser

Her kan du se de nøjagtige regler, som er gældende mellem dig og selskabet.

Forsikringsbevis

Anvendes i forbindelse med indregistrering af motorkøretøjer. Er en dokumentation for, at ansvarsforsikring er tegnet.

Forsikringsgiver

Forsikringsselskab.

Forsikringsinteresse

Enhver lovlig interesse, der lader sig ansætte i penge, kan være genstand for skadeserstatning. Forsikringen kan tegnes for forsikringstagerens eller tredie-mands interesse. Forsikringsinteresse har den, som har interesse i dækningens tilstedeværelse, og som ved forsikringsbegivenhedens indtræden holdes skadesløs.

Forsikringsmægler

Navnet på mellemmanden mellem de forsikrede og selskaberne. Adskiller sig fra den egentlige assurandør ved, at han ikke er knyttet til noget bestemt selskab.

Forsikringsobjekt

Forsikringsgenstand.

Forsikringsperiode

Den periode, hvor forsikringen dækker.

Forsikringsplan

En oversigt over de forsikringer, som den enkelte kunde har brug for.

Forsikringspligt

Den pligt, der i lovgivningen på forskellige områder pålægges visse borgere (f.eks.motoransvarsforsikring)

Forsikringsprincippet

At flere personer går sammen om at beskytte sig mod et muligt fremtidigt tab af f.eks. indkomst. Ingen ved, hvem uheldet rammer. Man vælger at være solidarisk, og de heldige betaler til de uheldige.

Forsikringssum

Det maksimale beløb, som forsikringsselskabet efter forsikringsaftalen kan komme til at betale. Det er vigtigt, at forsikringssummen ikke er mindre end værdien af det, som er forsikret. Hvis den er det, er der tale om underforsikring, og så udbetales der kun forholdsmæssig erstatning i tilfælde af skade.

Forsikringstager

Den (person eller virksomhed), der har indgået aftale om forsikring med forsikringsselskabet. I livsforsikring er forsikringstager den person, der betaler og ejer forsikringen, mens 'forsikrede' er den person, hvis liv eller helbred er forsikret. Det vil - medmindre andet er aftalt - være forsikringstageren, der får forsikringen udbetalt. Ofte er forsikringstager og forsikrede samme person.

Forsikringstid

Det tidsrum, forsikringen er aftalt for.

Forsikringsvilkår

De bestemmelser, der gælder for din forsikring. Her kan du både læse om dine, forsikringsselskabets og eventuelle andre sikredes rettigheder og pligter.

Forsikringsværdi

Den værdi dine forsikrede genstande har ved forsikringens tegning.

Forsikringsydelse

Selskabets ydelse ved en skade (forsikringsbegivenhed).

Forskudspræmie

Den præmie, der ved forsikringens tegning eller forsikringsårets start opkræves på basis af det foreløbige præmieberegningsgrundlag.

Forsæt

Forsætlig forvoldt skade betyder at skaden er lavet med vilje.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit forsikringskøb. Ifølge forsikringsaftalelovens § 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt en forsikring. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget forsikringsbetingelserne.

Friskade

Kaskoskade, fx brand-, tyveri- og glasskade, der ikke medfører præmieregulering/ bonustab.

Friskadedækning

Friskadedækning kaldes også trinsikring. Det betyder, at præmien ikke stiger efter visse uforskyldte skader på bilen, så som f.eks. tyveri, eksplosion, brand, nedstyrtende genstande eller skade på glas m.v. Derimod skal en eventuel selvrisiko normalt betales.

Færdselsuheld

Er påkørsel, sammenstød, væltning eller lignende kørselsuheld, hvor et trafikmiddel - f.eks. bil, knallert eller cykel - er indblandet.

Førerulykkesforsikring

Ulykkesforsikring, der sikrer erstatning, hvis føreren af bilen dør eller kommer til skade med den forsikrede bil, og der ikke udbetales erstatning fra anden side, fx fra en ansvarlig skadevolder.

Første registreringsdato

Den dato, hvor køretøjet første gang er blevet indregistreret.

Første risiko

Forsikring, der ved en skade yder erstatning fuld ud til det forsikrede beløb uden hensyn til, om de forsikrede genstandes totalværdi i skadens øjeblik overstiger forsikringssummen.

Genanskaffelsesprisen

Prisen på skadetidspunktet for køb af en tilsvarende genstand som erstatning for den beskadigede eller bortkomne.

Generalpolice

En forsikringskontrakt, der automatisk dækker forsikringstageren for de vareforsendelser, med de transportmidler og indtil det maksimumbeløb, der er nævnt i policen. Anmeldelse af de enkelte transporter foretages efter udgangen af hver måned.

Grænseforsikring

Populært udtryk for "grønt kort" eller ansvarsforsikring for motorkøretøjer, der "købes" af grænsemyndighederne.

Grønt kort

Grønt kort er et forsikringsbevis, som ejer af et ansvarsforsikret motorkøretøj kan få udleveret hos sit forsikringsselskab. Det bruges i udlandet som bevis for, at bilen er ansvarsforsikret.(Kræves ikke inden for EU).

Hovedforfaldsdato

Hovedforfaldsdagen er den første dag i den måned, hvor forsikringen er trådt i kraft - med mindre du har aftalt andet med dit forsikringsselskab. Privatforsikringer gælder for ét år ad gangen og bliver automatisk forlænget for et nyt år, hvis ikke du eller forsikringsselskabet vælger at opsige forsikringen.

Ikraftdato

Den dato, hvor den forsikringsaftale, som du har indgået med dit forsikringsselskab, begynder.

Ikrafttræden

En forsikring træder som hovedregel først i kraft, når den er antaget af selskabets hovedkontor. I visse tilfælde er et selskabs medarbejdere bemyndiget til at acceptere en forsikring med øjeblikkelig ikrafttræden.

Indeksreguleret forsikring

Præmier, forsikringssummer og selvrisiko reguleres efter et givet indeks.

Kapitalerstatning

Erstatning, udbetalt som en samlet sum (modsat renteerstatning).

Kasko (forsikring)

Oprindelig søfartsforsikringsudtryk (casco = skrog, skibsskrog). Benyttes nu både i fx søforsikring, motorkøretøjsforsikring og luftfartsforsikring, og dækker skader på det forsikrede objekt.

Kaskoforsikring - bil

Bilforsikring, der dækker skader på din bil, incl. brand og normalt også på det tilbehør, der som standard er monteret af bilfabrikken.

Løbetid

Den mellem selskab og kunde aftalte forsikringsperiode. Efter udløb af 1. periode fortsætter forsikringen sædvanligvis for 1 år ad gangen, medmindre der foreligger en opsigelse fra en af parterne.

Mekanisk skade - motorkøretøj

Skade der alene opstår i og er begrænset til motorkøretøjets mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj, starter, generator, tændingslås, ledningsnet eller elektroniske styre- eller kontrolbokse).

Miljøbidrag

En afgift til staten, som forsikringsselskabet er blevet pålagt at opkræve sammen med præmien for din bils ansvarsforsikring.

Motorkøretøjsforsikring

Ofte kombineret forsikring der kan bestå af: Ansvarsforsikring, kasko-/brandforsikring og auto-/førerulykkesforsikring.

Nyværdi (motorkøretøjsforsikring)

Køretøjets dagspris inkl. fuld afgift og moms ved første indregistrering. Er forsikringstageren momsregistreret, er nyværdi ekskl. moms.

Objektivt ansvar

Pålæggelse af ansvar uden skyld. Objektivt ansvar er bla. lovfæstet i jernbaneloven, luftfartsloven, færdselsloven, hundeloven, hesteholdloven og søfartsloven.

Overforsikring

Forsikringssummen er større end forsikringsværdien.

Panthaverdeklaration

Hvis panthaver indenfor løsøre og fast ejendom ønsker, at forsikringsselskabet skal underrette dem i tilfælde af en skade, skal panthaver udfylde en panthaverdeklaration.

Police

Et dokument, der indeholder de generelle og specielle vilkår for en indgået forsikringsaftale.

Præmie

Indbetalingen til en forsikrings- eller pensionsordning.

Præmietrin

Det trin (bonustrin) en motorkøretøjsforsikring er placeret i.

Regres

Regres betyder, at et forsikringsselskab, som har udbetalt erstatning for en skade, kan kræve erstatningsbeløbet helt eller delvist tilbage fra den, der har forvoldt skaden.

Restance

Restance betyder at være bagud med betaling af præmie.

Retshjælpsforsikring

Dækker omkostninger ved visse private retstvister. Retshjælpsforsikring kan ikke tegnes som selvstændig forsikring, men er inkluderet i:
  • 1. Indboforsikring inkl. ansvarsforsikring.
  • 2. Privat motorkøretøjsforsikring (inkl. kaskodækning).
  • 3. Kombineret grundejerforsikring for en- og tofamilies huse.
  • 4. Sommerhusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse.

Risiko

Sandsynligheden for, at en forsikringsbegivenhed sker, og der derfor skal udbetales erstatning

Rødt servicekort

Rødt servicekort, der bedst kendes som det røde SOS-kort, er bevis for, at motorkøretøjets kaskoforsikring omfatter den særlige redningsdækning, der altid er knyttet til tegningen af kaskoforsikringen ved kørsel i udlandet. Servicekortet udstedes af forsikringsselskabet, men selve forsikringen administreres af SOS International.

Rådighedsret

Alene forsikringstageren eller den, til hvem dennes ret er overført, er berettiget til at råde over forsikringen.

Selvrisiko

Det beløb, du i tilfælde af en skade selv skal betale. Der kan godt være en generel selvrisiko for alle skader og samtidig en speciel eller ingen selvrisiko for udvalgte skadetyper.

Sikret

En person, som efter forsikringsbetingelsernes ordlyd er omfattet af forsikringens dækning og derfor ved skade er berettiget til erstatning.

Skadefri

Betyder, at der ikke er anmeldt nogen skader. Dette kan have stor betydning i forbindelse med forsikringer på motorkøretøjer, hvor det har betydning for, hvor meget du skal betale for din bilforsikring.

Skadesfrekvens/Skadeshyppighed

Statistisk udtryk for, hvor ofte en skade indtræder fx pr. 1.000 forsikrede.

Skadesprocent

Forholdet mellem indtrufne skader og optjente præmier i et bestemt tidsrum og udregnet i procent.

Skadesregulering

Arbejde med skadesopgørelse og erstatningsberegning.

Stempelafgift

I henhold til stempelloven skal forsikringsselskabet opkræve en afgift til staten, når det udsteder forsikringspolicer eller ændrer disse.

Taksation

Fastsættelse af en pris på en skade.

Taksator

Personen, der foretager taksation.

Tarif

Forsikringsselskabets prisliste.

Tarifområde

Geografisk område, inden for hvilket, der gælder særlige præmier.

Tegningsdato

Det tidspunkt, hvor du accepterer forsikringsselskabets tilbud, eller de accepterer dit tilbud. En forsikrings tegningsdato er altså ikke nødvendigvis den dato, hvor forsikringen træder i kraft.

Totalforsikringssum

Den sum, der stemmer overens med de forsikrede genstandes samlede værdi, og som kan være dækket i et eller flere selskaber.

Totalvægt - bilforsikring

Bilens totalvægt kan have indflydelse på prisen for din bilforsikring. Totalvægten er den samlede vægt af køretøjets egenvægt (vægten af køretøjet og dets normale tilbehør) samt vægten af brændstof, fører og last. Den tilladte totalvægt kan du se på bilens registreringsattest.

Tyveriforsikring

Dækker forskellige former for tyveri (indbrud, simpelt tyveri. osv.). Indgår ofte i kombinerede forsikringsformer.

Udlejningsbekendtgørelse

Bekendtgørelse udstedt af Justitsministeriet. Motorkøretøjer må som hovedregel kun udlejes uden fører under iagttagelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Udløbsdato

Udløbsdatoen er den dato, hvor vores ansvar i forhold til dig slutter. Begrebet bruges typisk i forbindelse med livsforsikringer, der ophører, når du når en bestemt alder.

Underforsikring

Forsikringssummen er mindre end genstandenes værdi. Er værdien af dit indbo f.eks. dobbelt så stor som den indbosum (forsikringssummen), du har valgt , betyder det, at du er underforsikret.

Voldgift

Benyttes for at udjævne stridigheder mellem to parter i et forsikringsforhold, og langt de fleste forsikringsbetingelser slutter derfor med såkaldt voldgiftsklausul.

Værneting

Den domstol, hvorunder sagen rettelig hører.

Brugte biler fra alle bilmærker