Der er generelt rigtig positive tendenser i forhold til salget af biler på biltorvet.dk, som er landets største portal for salg af nyere brugte biler. Antallet af solgte biler er stigende, hvis man kigger på årets første fire måneder og sammenligner med samme periode de foregående år. Det er især to segmenter, som er forklaringen på stigningen, mens to normalt meget populære segmenter trækker i den anden retning.

De små nærmer sig de større

Mens mikrosegmentet de seneste år har været yderst populært på nybilsmarkedet, så har det knebet lidt mere på brugtbilsmarkedet. De helt små biler er da også stadig langt fra at være de mest solgte på brugtbilsmarkedet, men der sælges flere og flere af dem på biltorvet.dk. Sammen med salget af de lidt større biler i minisegmentet, så er det en væsentlig forklaring på stigningen i antallet af solgte biler. De to segmenter står således bag de største stigninger.

Mindre fald

Lidt anderledes forholder det sig med de lidt større biler i den lille mellemklasse og bilerne i det typiske firmabilsegment. Her er der nemlig tale om mindre fald i antallet af solgte biler, og en forklaring kan være, at der simpelthen er færre biler til salg, hvilket du kan læse mere om i denne artikel, som Biltorvet har lavet sammen med Autobranchen Danmark. 

Det ændrer dog ikke på, at det samlede billede af salget af biler på biltorvet.dk er positivt, og der er, vurderet ud fra salget de første fire måneder, meget som tyder på, at salget af brugte biler i Danmark endnu en gang når over de 220.000. Ifølge bilstatistik.dk, så endte det i 2015 på 224.460, og der er indtil videre solgt flere brugte biler i løbet af de første fire måneder af 2016, end der blev i samme periode af 2015. Så der er endnu en gang positive tendenser på brugtbilsmarkedet.