En undersøgelse foretaget af meningsforskningsinstituttet Cospirit Research til den årlige udgave af Cartrack viser, at 80 pct. af de europæiske internetbrugere inddrager internettet i købsprocessen, når det gælder køb af bil.

Kunden benytter oftere og oftere internettet som kilde til information om nye og brugte biler. 84 pct. af de adspurgte er af den mening, at de ved internetsøgning i forbindelse med købet har sparet tid. Desuden tilkendegiver 51 pct., at de har fundet nye modeller på nettet. Internettet er altså en vigtig informationskilde ikke blot for kunden, men også for forhandleren, som kan vurdere, hvordan han bedst bruger internettet i sin markedsføring.

I forbindelse med bilkøb fungerer internettet ifølge undersøgelsen både rådgivende og bekræftende. 59 pct. af kunderne følte således, at internettet havde støttet dem i valg af bilmodel, medens 74 pct. følte sig bekræftet i deres valg.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 2.700 internetbrugere ligeligt fordelt på Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien, og alle deltagerne var personer, som enten havde købt en bil inden for de seneste seks måneder eller agtede at anskaffe sig en inden for det næste år.


Kilde: Autohaus Online