Biobrændstof er af to grunde en vigtig udfordring for bilindustrien: Dels tilbyder den et øjeblikkeligt supplement til fossile brændstoffer, dels vil den bidrage til at nedbringe drivhuseffekten.

PSA Peugeot Citroën har siden marts 1998 forpligtiget sig til at kunne bruge biobrændstof i sine motorer. Allerede i dag kan dieselmotorerne køre på op til 30% metyl (el. denatureret) vegetabilsk olie/diesel blanding, mens benzin motorer kan tage helt op til 10% ren ethanol blanding.

PSA Gruppen glæder sig derfor over, at den franske regering har anbefalet, at biobrændstof skal udgøre 5,75% af energiværdien af alt motorbrændstof, som bliver solgt i landet i 2008, hvilket er to år tidligere end Europa Kommissionens deadline i 2010. Det er dog klart, at dette ambitiøse mål kun kan nås, hvis man kan købe biobrændstof på de eksisterende servicestationer og hvis det bliver brugt i alle biler.

En anden måde at udnytte biobrændstof er i biler, der er udstyret med E85 motorer, som kan køre på hvilken som helst benzinblanding op til 85% tilsat ethanol.

Løsningen med E85 ”flex-fuel” (op til 85% ethanol) kræver tilpassede motorer og derfor nye biler og et passende distributionssystem for den nye type brændstof. Det betyder, at brugen af biobrændstof vil stige i takt med, at denne særlige type ny bil erstatter eksisterende modeller.

PSA har omfattende erfaring med teknologien bag E85 ”flex-fuel”. Gruppen har stor succes med at fabrikere og markedsføre ”flex-fuel”-motorer i Brasilien, hvor 80% af modelprogrammet bliver solgt med disse motorer.

I Europa vil PSA være i stand til at tilbyde kunderne en bred række af ”flex-fuel”-biler, som vil leve op til Euro IV normerne. De første biler til E85 ”flex-fuel” vil være på markedet i sommeren 2007.Bilerne vil blive introduceret på de forskellige markeder afhængigt af efterspørgsel og mulighederne for at tanke E85 ”flex-fuel” på servicestationerne.