For at undgå at lave dit eget lokale lyn mellem to biler, eller starte en ildebrand, får du her en skudsikker metode til at få eller give starthjælp til en anden nødstedt bil. Det er meget vigtigt, at du er helt fortroligt med metoden, da en kortslutning kan ødelægge elektronikken i begge biler, og det er rasende dyrt.

Husk, at nye biler ofte har gratis vejhjælp, som også dækker starthjælp. Hvis du er i tvivl, om du er dækket, så kontakt din lokale forhandler, eller spørg i forbindelse med et service. Du kan også tjekke i servicebogen eller de papirer, der fulgte med vognen, om du er dækket.

1)
Find startkablerne frem. Brug kun kraftige specialkabler, som er beregnet til at give starthjælp. Det er en ret stor strøm, som skal trækkes.

2)
Sørg for at begge biler er helt slukkede. Hvis bilen har tændingsnøgle, så fjern den helt fra tændingslåsen.

3)
Hold kablerne adskilt og montér kun ét ad gangen. Undgå at uisolerede dele af kablerne rører ved bil eller jord, for at undgå gnister og kortslutning

4)
Tag det røde kabel og sæt klemmen på det flade batteris pluspol. Den gemmer sig ofte under en rød plastikkappe og er mærket med rød ring eller et plus-tegn.

Hold på den isolerede del af klemmen, når du monterer kablet. Sørg for, at der er god kontakt mellem den uisolerede del af klemmen og det bare metal ved polen.

Monter den anden ende af det røde kabel på den røde pluspol på bilen, med det friske batteri.

5)
Monter nu det sorte kabel på batteriets minuspol på den givende bil. Polen er mærket med blå ring eller et minustegn, og er i nogle tilfælde gemt under en sort eller blå kappe.

Monter den anden ende af det sorte kabel enten på den modtagne bils minuspol eller på det særligt indrettede stelpunkt, eller blot på noget bart metal fx på motoren.

6)
Når kablerne er monteret, startes den bil, som kan køre. Man kan gasse lidt op, så generatoren yder det maksimale. Det flade batteri vil nu modtage strøm.

Derefter startes bilen med det flade batteri (forhåbentligt). Hvis bilen ikke starter, så lad den hjælpende bil køre lidt, så det flade batteri bliver ladt op.  

7)
Når begge biler kører:
Fjern kablerne ved først at fjerne det sorte kabel fra begge biler. Start med modtagerbilen. Fjern derefter det røde kabel. Husk at klemmernes uisolerede dele ikke må røre ved nogen dele af bilerne.

Kør en god lang tur på mindst en halv time for at lade batteriet op, så du ikke har samme problem, næste gang vognen skal startes.