Hvis du syntes et motorrum kun er for mekanikere, så tro om. Isabella er kun fem år gammel og viser dig her, hvordan du tjekker olien. Det er nemlig vigtigt.

Din motor i bilen kan ikke undgå at forbrænde en smule olie hen ad vejen, og hvis den mangler olie, vil den gå i stykker. Olie smører nemlig alle de bevægelige dele og hvis der ingen olie er, gnider de bevægelige metaldele som stempler og lejer i plejlstænger og krumtap sig mod hinanden, hvilket skaber slid og varme, der til sidst kan medføre at tingene simpelthen svejser sammen eller går i stykker.

Det er ganske let at tjekke olien, så du undgår et motorhavari. Sådan cirka midt i motorrummet finder du oliepinden, som kan trækkes op via et dertil indrettet plastikhåndtag i en skarp farve.

Du kan se i instruktionsbogen, hvor oliepinden er placeret.

Tjek olie på bil

'Hvis du lige har været ude på en køretur, er det vigtigt du lige lader bilen stå i et par minutter, så al olien er løbet ned i bunden af motoren, ned i det såkaldte bundkar, hvor du måler olieniveauet fra. Det er bedst at tjekke olien, når bilen er varm, da olien der er tyndest.

Træk nu pinden helt op. Når pinden er oppe, tørrer du med det samme pinden af med noget papir eller en klud. Dette for at fjerne oliestænk, som kan forstyrre målingen.

Derefter sænker du pinden helt ned i sit hul igen og trækker den op. Nederst på oliepinden er der to streger, der indikerer max og min-niveau. Olieniveauet skal befinde sig mellem de to streger. Er niveauet under, skal der fyldes på. Er det over, så er der for meget olie på. I begge tilfælde må du på værksted og have fixet sagerne.

Dit værksted ved, hvor meget motorolie, der skal på og hvilken olie, der skal bruges. Hvis du selv er lidt fix på fingrene og har læst i instruktionsbogen, hvilken olie din bil bruger, kan du selv toppe op. Det sker via et skruelåg i topstykket.

Hvis du er i tvivl om, hvor meget motorolie, der skal på, så er oliepinden som regel indrettet, så forskellen mellem de to streger er præcis én liter. Det giver dig et fingerpeg om, hvor meget du skal fylde på.

Husk, at motoren ikke må have hverken for lidt eller for meget olie på. Det er ikke bedre med for meget olie, da det kan medføre, at olietrykket bliver for højt, pakninger lækker, så olie kan undslippe til koblingen og ødelægge den, krumtap og plejlstænger bliver overbelastet, fordi det skal overkomme mere modstand og en række andre bivirkninger.

Er du gør-det-selv-typen, kan du aftappe olien fra olieaftapningsskruen i bundkarret. Husk at bruge plastikhandsker, og have et fad under. Husk også at olien kan være meget varm, hvis du lige har været ude at køre. Før du går i gang, skal du sørge for at have en ny pakning parat. Kobberpakningen til aftapningen kan kun bruges én gang. Genbruger du en pakning, vil det sandsynligvis blive utæt.

Mange begår den store fejl, at de spænder aftapningsskruen voldsomt hårdt i. Det skal man ikke, da man risikerer at ødelægge gevindet i aftapningsskruen eller bundkarret. Aftapningsskruen skal ikke holde noget, blot holde tæt, derfor skal den kun spændes ganske lidt.

Er du i tvivl, så læs instruktionsbogen, eller besøg dit værksted. 

I videoen viser Isabella på fem år, hvor let det er at tjekke olien på en bil.