Volkswagen Gruppen leverede 5,73 millioner biler (+ 1 %) i årets første 11 måneder. Gruppen hører dermed til de få bilproducenter, der ikke bare har nået at levere samme antal biler som sidste år, men som også kan notere en fremgang. Europas største bilproducent kan imidlertid ikke undgå forstyrrende virkninger af den dramatiske udvikling på verdensmarkedet. Volkswagen Gruppen leverede alene i november 447.000 biler i hele verden. Der er tale om en tilbagegang (- 16,5 %), men set i forhold til den generelle udvikling (- 24,5 %), er det naturligvis et relativt positivt resultat.

"Det er lykkedes Volkswagen Gruppen at holde en positiv udvikling i årets første tre kvartaler, selv om udviklingen på verdensmarkedet er blevet stadigt svagere. Tilbagegangen i fjerde kvartal sætter os på en virkelig prøve. Men hidtil har vi kunnet forbedre vores markedsandel, hvor bilsalget er gået tilbage" udtaler Detlef Wittig, øverste chef for salg og marketing for Volkswagen Gruppen.

Også de markeder, som hidtil har været præget af vækst, noterer nu et svagere momentum. Ikke desto mindre har udviklingen for Volkswagen Gruppen vist fremgang på disse markeder i de første 11 måneder af året. I Brasilien leverede Gruppen 591.800 biler fra januar til november i år. Det er en stigning på 11,9 %. I Kina har der også været en positiv udvikling på 10,1 % i samme periode, Her er der leveret 931.100 biler. Der har været betydelig vækst i Rusland, hvor leveringerne steg med 61,6 % til 118.300 biler. I Indien steg leveringerne med 59,7 % til 17.700 biler.

På det europæiske marked, der har været svagt, leverede Gruppen 3,2 millioner biler (- 1,7 %) i årets første 11 måneder, heraf 967.500 biler (+ 0,4 %) i Tyskland, og 1,8 millioner biler (- 6,6 %) i Vesteuropa udenfor Tyskland.

Volkswagen personbiler, Gruppens største mærke, leverede 3,37 millioner (+ 0,2 %) til kunder over hele verden fra januar til november 2008. Heraf leveredes 482.000 biler (+ 1,5 %) i Tyskland.