Audi og Somerville i Boston vil på den amerikanske østkyst i fællesskab afprøve innovationer til fremtidens byer som en del af Audis Urban Future Initiative. Audis øverste chef Rupert Stadler og borgmester Joseph A. Curtatone ønsker at udvikle en urban strategi for bydelen Somerville og i den forbindelse anvende teknologier til myldretidsintelligens og selvkørende parkering samt koble biler op med lyskryds.

I et underskrevet "Memorandum of Understanding" (ifm. Smart City Expo World Congress i Barcelona) har Josef A. Curtatone og Rupert Stadler aftalt et tæt samarbejde omkring udviklingen af en ny mobilitetsstrategi for Somerville. De centrale elementer vil i den forbindelse være udveksling af ekspertise og afprøvning af nye teknologier. Stadler: "Den intelligente bil kan først udfolde sit enorme potentiale fuldt ud i en intelligent by. Det fælles arbejde med urbane innovationer samt udvekslingen og analysen af data er nøglen til nyttig myldretidsintelligens." På lang sigt ønsker begge sider at gøre brug af innovationer, der kan reducere bilens pladsbehov i byen og øge trafikkens flow-hastighed.

"Bilen vil altid være en del af vores mobilitet. Men samtidig ser vi med køer og parkeringspladsproblemer i dag grænserne for mobiliteten. Med teknologierne fra Audi satser vi på at opnå en mere effektiv udnyttelse af den plads, der er tilgængelig i byrummet. Det øger livskvaliteten", siger Curtatone. I løbet af de kommende år vil Union Square i Somerville blive forvandlet til et florerende bycentrum, og takket være nyudvikling opstår der nye beboelsesområder, kontor- og erhvervsarealer. Flere mennesker på den samme plads – men det betyder også, at den eksisterende mobilitetsinfrastruktur bliver presset til det yderste. Derfor understøtter Audi projektet på Union Square med innovationer som eksempelvis lyskrydsfaseassistenten. Det skal få trafikken til at glide hurtigere.

Ud over den opkoblede infrastruktur bringer Audi også selvkørende parkering ind i projektet. Selvparkerende biler giver hele tre fordele: Parkeringshuse kan flyttes fra bymidten og til mindre attraktive beliggenheder. Samtidig formindskes parkeringsarealet pr. bil med ca. 2 kvadratmeter, bilerne kan parkere mere tæt og kan nøjes med markant smallere vognbaner i parkeringshusene, hvor der desuden heller ikke længere er brug for fortove, trapper og elevatorer. Parkeringshuse kan således på den samme plads rumme godt 60 % flere biler, og det er nok til, at man kan undgå at skulle parkere på gaden. Så det vil også resultere i færre biler på vejene, som er i gang med at lede efter en parkeringsplads.