I december måned fortsatte efterårets markante fald i bilsalget i Danmark. For personbiler var faldet således på 38 procent, mens varebilerne måtte notere en nedgang på 57 procent. Samlet for 2008 oplevede branchen en tilbagegang på 7,7 procent for personbiler og hele 40,2 procent for varebiler.

2008 blev et usædvanligt år for salget af nye personbiler i Danmark. I det første halvår lå salget fornuftigt, mens andet halvår blev præget af en voldsom opbremsning, efterhånden som finanskrisen for alvor tog til i løbet af efteråret.

”Nybilsalget faldt igen i december måned. Selvom faldet var mindre end i november, er der desværre fortsat tale om et ganske stort fald. Vi formoder, at mange virksomheder har erfaret, at det er blevet sværere at få finansieret investeringer i nye biler. Samtidig har salget til private været ramt af den psykologiske effekt af finanskrisen,” udtaler Bent Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

”Også i 2009 vil bilsalget være påvirket af krisen, men heldigvis ser vi også en række faktorer, der trækker i retning af en normalisering. Det gælder især den nye bankpakke, der forhåbentlig igen vil gøre det muligt for sunde virksomheder at få finansieret deres investeringer. Samtidig vil vi i 2009 opleve rigtig mange nye, spændende og miljøvenlige biler i forretningerne. Kombineret med de fortsat faldende renter formoder vi, at det vil være med til at understøtte salget,” siger Bent Mikkelsen.

Salget af varebiler halveret
Når det gælder salget af varebiler, bekræftede december måneds salg med en tilbagegang på 57 procent den faldende tendens, der har præget hele 2008. Samlet set blev der solgt 40 procent færre varebiler i 2008 sammenlignet med 2007.

”Salget af varebiler har i 2008 været præget af afgiftsomlægningerne fra 2007, der bl.a. fik mange private kunder til at forlade markedet. I december måned har rigtig mange virksomheder været ramt af den begrænsede adgang til kredit, og samtidig er der sket en kraftig opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Faktorer, der tydeligt er slået igennem på varebilsmarkedet,” siger Bent Mikkelsen.

Fremgang for lastbiler
Til gengæld har indregistreringen af lastbiler ikke været så hårdt ramt i 2008, hvor man samlet set oplevede en beskeden tilbagegang på tre procent. Og i december nåede registreringstallet op på 437 nye lastbiler, hvilket var en fremgang på 21 procent sammenlignet med december 2007.

Kilde: De Danske Bilimportører