Honda Motor Co., Ltd. meddeler, at man har udviklet verdens første intelligente natsyn, som anvender kameraer, der registrerer langbølget infrarødt lys fra fodgængere, der befinder sig på eller nærmer sig kørebanen, og som advarer føreren både visuelt og akustisk og dermed er med til at forhindre ulykker med fodgængere. Det nye system vil være at finde i Honda Legend, som bliver lanceret i Japan i efteråret 2004.

Det intelligente natsyn anvender billeder taget af to kameraer, der registrerer langbølget infrarødt lys. De to kameraer, som er placeret nederst på forreste kofanger, kan registrere genstande, der udsender infrarøde varmestråler, og fastslå, om de befinder sig på eller nærmer sig kørebanen. Ud fra størrelsen og formen kan systemet også fastslå, om genstanden er en fodgænger. Ud over natsynets almindelige funktion, som sikrer føreren et bedre udsyn på vejen foran sig, er systemet det første i verden, der kan advare føreren om fodgængere på vejen eller fodgængere, som skal til at krydse vejen.

Dødsulykker med fodgængere involveret udgør cirka 30% af alle trafikulykker i Japan. Kilde: ITARDA (Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis) traffic statistics, 2003. Honda arbejder til stadighed på at nå frem til en bedre forståelse af situationerne omkring ulykker med fodgængere og udvikle nye teknologier til beskyttelse af fodgængerne. I 1998 udviklede Honda således verdens første fodgænger-dummy, POLAR I. Den blev i 2000 efterfulgt af POLAR II, som har en endnu mere menneskelignende konstruktion og endnu flere målepunkter. Honda prioriterer udviklingen af nye sikkerhedsteknologier for fodgængere højt. Set i lyset af at 70% af alle fodgængerulykker med dødelig udgang sker om natten, sætter Hondas nyudviklede intelligente natsyn fokus på et vitalt problem. Honda arbejder fortsat på at udvikle teknologier, som kan medvirke til at forhindre ulykker med fodgængere involveret.

Konfiguration af intelligent natsyn

Kamera, der registrerer langbølget infrarødt lys

Kameraet tager et synligt billede på grundlag af de langbølgede infrarøde stråler, som mennesker og andre genstande udsender. Ved hjælp af de langbølgede infrarøde stråler kan kameraet tage et brugbart billede uden brug af nogen lyskilde, sådan som kameraer til normalt lys eller kortbølget infrarødt lys kræver det.

Advarselsdisplay

Billedet reflekteres i et spejl, der er placeret oven på instrumentbrættet, og som forsvinder ind i instrumentbrættet i dagtimerne.

Fodgænger registrerende styreenhed

Styreenheden kan fastslå fodgængerens placering og bevægelser ved hjælp af det billede, kameraet tager, samt bilens fart og andre oplysninger om bilen. Systemet registrerer fodgængere, der befinder sig på eller nærmer sig kørebanen, og advarer føreren via en synlig markeringsramme rundt om billedet af fodgængeren og en akustisk advarsel.

Sensorer

Oplysninger om tændte eller slukkede forlygter, vinduesviskerindstillinger, bilens bevægelse og hastighed samt den omgivende temperatur.