Markant fremgang for brugen af vinterdæk i Danmark.

Ved en landsdækkende kontrol af 3936 biler i uge 2, har det vist sig, at 58 % kører på vinterdæk. Målt på de 1,915 mill. personbiler der findes i Danmark, betyder det, at 1,114 mill. biler anvender vinterdæk i denne vinter. Det er en markant stigning set i forhold til den sidste kontrol fra 2003, hvor resultatet blev 46,2% eller 854.000 biler, som dengang kørte på vinterdæk.

Der blev optalt 2288 biler med vinterdæk og 1648 biler med sommerdæk. Det er tydeligt, at primært nyere og større biler er monteret med vinterdæk, hvorimod de mindre og ældre biler kører på sommerdæk. Man kan sige, at det er typisk bil nummer to, der endnu ikke har fået vinterdæk.

Omregnet til antal kørte kilometer, så vil andelen af kilometer, der er tilbagelagt på vinterdæk, sikkert være større end de 58 %, da der er meget der tyder på, at specielt biler, der anvendes i erhvervs øje med, kører på vinterdæk.

Dæktællingen viser, at der er et stort udsving set på landsbasis. Således var der ved en dæktælling i Taastrup kun 31 biler ud af 100 med vinterdæk, mens der ved en dæktælling i Randers, Center Syd var hele 169 biler med vinterdæk ud af 200 biler, eller 84,5 %.

Der er fortsat et spring op til vore Nordiske nabolande, hvor mellem 90% og næsten 100% kører på vinterdæk, mens vi ligger lidt efter niveauet i Tyskland, hvor ca. 65% af bilisterne anvender vinterdæk.

Kilde Rådet for større Dæksikkerhed