Kommunernes parkeringsindtægter er snublende tæt på at runde en milliard kroner. Især indtægter fra betalingsparkering ruller ind. Pengene bør gå til mere og bedre parkering, mener FDM, som gerne så en samlet parkeringspulje.

Parkeringsafgifter, beboerlicenser og p-billetter skæpper mere end nogensinde i landets kommunekasser. Alene sidste år fik kommunerne samlet 994.788.475 kroner ind fra betalingsparkering og parkeringsafgifter brutto. Det er godt 100 millioner kroner mere end i corona-året 2020, og godt 26 procent mere end i 2014. Det viser FDM’s gennemgang af de kommunale parkeringsindtægter for 2021.

FDM: Indtægter fra parkering er blevet en ny skat på bilister

Det er især indtægter fra betalingsparkering, der ruller ind. Hvor de tidligere udgjorde omkring to tredjedele af de samlede p-indtægter, tegner de sig nu for næsten tre fjerdedele. Årsagen er ikke bare, at flere kommuner, nemlig 26, i dag har betalingsparkering, hvilket også vil sige beboerlicenser, men også at zonerne for betalingsparkering udvides. 56 kommuner har parkeringskontrol.

Det er voldsomt mange penge, bilisterne betaler til kommunerne for parkering. Vi anerkender, at der i nogle kommuner kan være behov for at regulere trafikken med betalingsparkering. Men med en parkeringsindtægt, der gennem årene bare er steget, er der grund til at forholde sig kritisk til kommunernes parkeringsordninger, som kan ligne en kalkuleret indtægtskilde i strid med loven, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

København fører an

Ikke overraskende er det Københavns Kommune, som har langt den største indtægt. Landets hovedstad fik i 2021 over 629 millioner kroner ind på parkeringsområdet efterfulgt af Aarhus, Frederiksberg, Aalborg og Odense. I alle fem kommuner er indtægterne steget, selvom de alle har et erklæret mål om at fjerne bilerne fra byernes centrum for at gøre plads til andre transportformer.

København har fået 100 brint-taxaer – renser luften og udleder kun vand

Det er spøjst, at man har store indtægter fra bilisterne og samtidig vil gøre det besværligt for dem at benytte byerne. Det viser, at der er behov for at gøre forholdene bedre for bilisterne og dermed erkende, at bilen er uundværlig for mange borgere. Derfor bør de mange millioner gå til investering i eksempelvis flere p-huse eller såkaldt park ’n ride-anlæg, så bilisterne får en reel mulighed for at stille bilen uden for byerne. Det har de ikke i dag, siger Dennis Lange.
 
Kommunerne får dog ikke lov at beholde alle parkerings-millionerne selv. Halvdelen af indtægterne fra p-afgifterne skal afleveres til politiet. Til gengæld må kommunerne beholde overskuddet fra betalingsparkeringen. Kun hvis en kommune tjener mere end 320 kroner per indbygger på betalingsparkering, skal overskuddet afleveres til staten. Det gjorde man i 2021 kun i København og på Frederiksberg.

Elbil til under 100.000 kroner – vi finder fem solide bud
 
FDM så gerne, at de penge, som staten får, blev lagt i en pulje, hvorfra kommunerne så kunne søge midler til at etablere bedre parkeringsforhold. På den måde ville det sikres, at bilisternes penge også kom bilisterne til gode, siger Dennis Lange.