PSA Peugeot Citroën Gruppen offentliggør strategi frem til 2015

Christian Streiff, koncerndirektør for PSA Peugeot Citroën, har netop præsenteret Gruppens strategi og ambitioner for 2010-2015. Målet for 2010 er at øge tilvæksten og indtjeningen, sælge mere end fire millioner biler og konsolidere sin position som førende indenfor produktionen af miljøvenlige biler. Ambitionerne for 2015 er at være den mest konkurrencedygtige bilfabrikant i Europa. Målsætningerne for indtjeningen før skat og renter er 5,5 - 6 % i 2010 og 6 – 7 % i 2015.

PSA Gruppens strategi er resultatet af det tværgående projekt ”CAP 2010”, der med forskellige fokusområder nu munder ud i en handlingsplan, som skal øge effektiviteten og konkurrencedygtigheden:

Forbedret kvalitet på produkter og service
Målet er at halvere antallet af kvalitetsproblemer og forkorte den tid, problemet tager at løse, med to tredjedele. Det skal bl.a. virkeliggøres i form af nye produktionsmetoder, forbedret samarbejde med leverandører og en effektivisering af processerne i Eftermarkedet. Målet for Peugeot og Citroën er at ligge blandt den europæiske top 5 i 2010, hvad angår servicekvalitet.

Produktoffensiv i Europa
PSA Gruppens ledende position, når det gælder lette varebiler skal styrkes og modelprogrammet for personbiler skal udvides med ikke mindre end 29 produktlanceringer mellem 2007 og 2010 i Europa. Der skal til hvert segment udvikles en top-model, som understreger hvert mærkes identitet. Det er desuden et mål at holde den gennemsnitlige alder på 3 år for modelprogrammet mod 4,5 år i 2006.

Markedsoffensiv i Europa
En ny strategi skal bidrage til et øget salg på 300.000 enheder i 2010. Den omhandler bl.a. en ny flådestrategi, nye aktiviteter overfor forhandlernettet, et større udbytte af medieinvesteringer og en større indtjening hos forhandlerne.

Reducering af omkostninger
Garantiomkostningerne skal halveres og de faste omkostninger skal sænkes med 30 %. Produktiviteten skal øges fra 4 til 6 % via øget global indkøb og samarbejde med leverandørerne. Udviklingsperioderne skal reduceres med 30 % og kapitaludnyttelsen skal styrkes gennem ”Convergence” programmet, hvilket bl.a. indebærer udviklingen af fleksible platforme, øget tilpasning til voksende markeder og mere efterproduktion.

International produkt- og markedsoffensiv
PSA Gruppen har planer om at øge salget med 400.000 enheder på markedet udenfor Europa i 2010. I Brasilien er målet at være blandt de fire største bilfabrikanter i 2010, mens målet for det kinesiske marked er at øge salget til 1 million enheder i 2015. For at opnå dette mål er der planer om at udvide samarbejdet med Dongfeng Motor og etablere endnu en fabrik. Salgsmålet for Rusland er 100.000 enheder i 2010 og en stigning til 300.000 enheder hurtigst muligt derefter.

Styrkelse af positionen som ledende indenfor miljøvenlige biler
PSA Gruppen vil styrke sin grønne profil ved bl.a. at reducere det gennemsnitlige CO2-udslip med mindst 10 g/km. Dette kræver en investering i udviklingen af brændstofeffektive motorer og lanceringen af hybridteknologien i senest 2010. Målet er desuden at sælge 1 million Stop & Start enheder fra 2011, og HDi dieselmotorer, der kan køre på op til 30 % biodiesel, skal gøres tilgængelige i så stor en del af modelprogrammet som muligt.