Dansk Auto Logik A/S og Semler Gruppen indgår langsigtet samarbejde - og etablerer et fælles selskab: Semler Bil Logistik A/S

Selskabet har til formål at modtage, opbevare, ombygge og klargøre biler fra Semler Gruppens bilmærker Volkswagen, Audi, Skoda og SEAT. En del af opgaverne er allerede blevet løst i et tæt samarbejde mellem Semler Gruppen og Dansk Auto Logik, men af respekt for begges interesser vil opgaverne fremover blive løst i det nye, fælles selskab.

Semler Gruppen har de seneste år importeret og solgt omkring 50.000 biler årligt i Danmark. Så store salgstal stiller betydelige krav til både forhandlere, importøren Skandinavisk Motor Co. A/S og Dansk Auto Logik, som igennem de sidste 30 år har stået for transporten af bilerne til Semler Gruppens forhandlere.

Det stiller ikke mindst store krav til pladsforholdene ved modtagelsen af så mange biler, og da Semler Gruppens anlæg i Brøndby efterhånden er blevet meget trange, har muligheden for et tættere samarbejde med Dansk Auto Logik vist sig som en oplagt løsning.

Semler Bil Logistik har købt et stort areal i Ringsted, og her får selskabet hovedkontor. Biler, som er bestemt til markedet øst for Storebælt, skal ankomme hertil. Da Dansk Auto Logik samtidig råder over et stort naboareal, vil mulighederne for modtagelse og opbevaring af biler i Ringsted være sikret et godt stykke ud i fremtiden, også for Dansk Auto Logiks øvrige kunder.

Samtidig er etablering af en afdeling i Vamdrup i gang. Det sker i tilknytning til Auto Logiks eksisterende anlæg der. Det nye anlæg i Vamdrup vil blive på mere end 100.000 m2, og herfra skal biler til Semler Gruppens forhandlere og kunder vest for Storebælt håndteres. Det nye anlæg forventes færdig sidst på året.

Om det kommende samarbejde udtaler adm. direktør i Dansk Auto Logik A/S Bent O. Jørgensen: ”Med aftalen har vi skabt en god fremtid for Dansk Auto Logik, og den kommer alle vore kunder til gode. Vi får frigjort kapacitet i Vamdrup og kan tilbyde flere løsninger til vores øvrige kunder der. Vores kerneforretning er transport af biler, men vi hjælper i stigende grad importører og forhandlere med lagerplads og kundespecificerede ombygninger. Vi kan jo gøre det uden at bilerne skal flyttes.”

Adm. direktør i Skandinavisk Motor Co. A/S Kim Skovgaard Rasmussen supplerer: ”Det nye selskab etableres pr. 1. april 2008, og vil få aktivitet allerede fra den første dag. Initiativet imødeses med glæde af forhandlerne, som ser mange muligheder for at udnytte det nye system. I perioder mangler forhandlerne plads til opbevaring af nye biler, og ved at have dem stående centralt, spares mange flytninger. Det sparer samtidig plads til de daglige kunder ude hos forhandlerne”. ”Forhandlerne ser også en mulighed i at få klargjort bilerne centralt, inden aflevering til kunderne. Herved frigøres kapacitet på værkstedet, som i højere grad kan koncentrere sig om at servicere deres kunder og afkorte ventetider." slutter Kim Skovgaard Rasmussen.