Volvo's seneste bidrag til trafiksikkerhed er en eksperimental-bil med en udåndingslås, en sikkerhedsselelås og en fartnøgle, som regulerer bilens fart. For at starte bilen skal chaufføren først ånde i en udåndingslås og derefter tage sikkerhedsselen på. Men for at Volvo'en overhovedet kan starte, skal udåndingsresultatet være negativt med hensyn til alkoholpromillen, og sikkerhedsselen skal være spændt. Fartnøglen regulerer farten. Det vil sige, at Volvo'en kun kan opnå en forudbestemt hastighed på f.eks. 90 km/t. Det nye system kaldes 'Volvo multi lock system'.

"Vi ved, at mange af de alvorligste bilulykker skyldes, at chauffører har været påvirket af alkohol. Og ifølge EU-kommissionen dør cirka 10.000 personer hvert år på de europæiske veje som følge af spirituskørsel. Mange af de bilulykker, hvor chaufførerne og passagererne ikke har spændt deres sikkerhedsseler, resulterer også i alvorlige personskader. Og med vores 'Volvo multi lock system' er målet at undgå mange af disse alvorlige bilulykker," forklarer Ingrid Skogsmo, leder af Volvo Cars Safety Centre, Volvo Car Corporation.

Internationale statistikker viser, at de helt unge er overrepræsenteret i bilulykkerne. Risikoen for, at en ung person på 18-25 år bliver involveret i en bilulykke, er mere end dobbelt så stor som f.eks. for en person mellem 26-50 år, i følge EU-statistikker. Ulykkerne skyldes ofte for høj fart kombineret med for lidt erfaring.

"Ved at bruge fartnøgle kan vi let programmere bilen, så den f.eks. kun kan køre 90 km/t. Dette vil give forældre større tryghed, når de låner deres bil ud til den unge, som lige har fået kørekort. Dette er også en teknologi som med fordel kan bruges i kommercielle biler. En varevogn, der aldrig forlader lokalområdet, behøver f.eks. ikke at køre mere end 70 km/t", fortæller Ingrid Skogsmo. Den særlige fartnøgle kan programmeres til hvilken som helst hastighed. I nogle EU-lande findes der allerede et ungdomskørekort, hvor den unge ikke må køre mere end 90 km/t i en fastlagt periode med et '90' mærke på bilen. Og med fartnøglen ville indførslen af et sådant ungdomskørekort blive meget lettere.

Volvo Car har udviklet dette 'multi lock system' for at gøre offentligheden opmærksom på trafiksikkerhed. I Volvo-bilerne er denne teknik meget simpel at bruge, da udåndingslåsen er placeret på sikkerhedsselen.

"Denne eksperimental-bil er et vigtigt skridt for os til at vurdere mulighederne for at tilbyde 'Volvo multi lock system' til alle vores kunder', slutter Ingrid Skogsmo.