Volvo Cars vælger vandkraft til anlæggene i Sverige og Belgien
En systematisk jagt på "grøn" elektricitet er et af de tiltag, som Volvo Cars har igangsat for at opnå en klimaneutral produktion i Europa. De virksomheder, der leverer elektricitet til Volvo Cars' fabrikker i Sverige og Belgien, anvender nu alene vandkraft.

"Det er vores mål at bruge bæredygtig energi i så stort omfang som muligt, og vandkraft er det bedste alternativ, vores leverandører kan tilbyde for øjeblikket," siger Magnus Hellsten, direktør for Volvo Cars Manufacturing.

Den nye aftale med svenske Vattenfall og belgiske Electrabel omfatter al elektricitet, der indkøbes via Volvo Cars' indkøbsafdeling. I praksis vil det sige, at leverandørerne sælger certifikater, der garanterer, at al elektricitet til Volvo Cars i Sverige og Belgien, kommer fra vandkraft. Alt i alt dækker aftalen omkring 1.000 GWt (gigawatt timer).

"Dette er en del af vores løbende arbejde på at gøre vores produktion klimaneutral, både hvad angår den direkte og den indirekte klimapåvirkning. I fremtiden vil vi også arbejde hen imod andre energityper til vores produktions-enheder, såsom biogas og vindkraft," siger Magnus Hellsten.

Årtiers arbejde hen mod oliefri energi
Volvo Cars har fokuseret på andre energikilder end olie i over 25 år. Tilbage i 1982 tog virksomheden det første skridt ved at anvende restvarme fra omkringliggende raffinaderier til opvarmning af fabrikken i Göteborg. I 1988 begyndte virksomheden at bruge naturgas, som nu er det væsentligste brændstof til opvarmning af fabrikkerne i Sverige og Belgien.

"Vi har gjort så mange fremskridt, at vi i dag stort set er uafhængige af olie til vores energiforsyning. For øjeblikket arbejder vi på at erstatte naturgas med bæredygtig biogas," siger Mihkel Laks, direktør for Environmental Protection hos Volvo Cars.

Systematisk energibesparelse
Systematisk fokus på energibesparende tiltag er et andet vigtigt skridt i Volvo Cars' miljøarbejde. "Selv om de arealer, vi i dag varmer op, er blevet omtrent dobbelt så store i årenes løb, har vi alligevel formået at holde energiforbruget på et konstant niveau. Faktisk har vi de senere år formået at spare på energien ved hjælp af en række succesfulde projekter og kampagner," forklarer Mihkel Laks.

Et nyere eksempel: En systematisk gennemgang af de tekniske og udviklingsafdelingernes bygning i Torslanda resulterede i energibesparelser på omkring 30 procent. Og gav oven i købet et bedre indeklima.