Audi har taget endnu et stort skridt inden for udviklingen af nye, CO2-neutrale brændstoffer: Et pilotanlæg i Dresden har påbegyndt produktionen af syntetisk Audi e-diesel.

Fasen med iværksættelse af produktionen har kun varet 4 måneder – for et par dage siden påbegyndtes produktionen af den førsteklasses dieselolie på forskningsanlægget i Dresden. Som bevis på anvendeligheden i praksis påfyldte Johanna Wanka, den tyske uddannelses- og forskningsminister, i tirsdags de første 5 l på sin ministerbil, en Audi A8 3.0 TDI clean diesel quattro. "Den syntetiske dieselolie på CO2-basis er en stor succes for vores bæredygtighedsforskning. Hvis det lykkes for os at anvende CO2 bredt som grundstof, leverer vi et afgørende bidrag til klimabeskyttelsen og ressourceeffektiviteten og åbner vejen til en ’grøn’ økonomi", siger Johanna Wanka.

Den energiteknologiske virksomhed sunfire fra Dresden er Audis projektpartner og driver anlægget. Det arbejder efter Power-to-Liquid-princippet (PtL) og anvender grøn strøm til fremstilling af en flydende energiform. Som råstof er der kun brug for vand og kuldioxid. Den CO2, der anvendes, leveres p.t. fra et biogasanlæg. Derudover vil en del af CO2'en snart blive udvundet fra luften via Direct-Air-Capturing – en teknologi, der udføres af Audis partner Climeworks fra Zürich.

For Reiner Mangold, der er leder af afdelingen for bæredygtig produktudvikling hos Audi, udgør Audi e-diesel og Audi e-fuels generelt et vigtigt supplement til elmobiliteten: "Med Audi e-diesel frembringer vi igen en brændstoftype fra CO2 for en næsten klimaneutral langtursmobilitet. Anvendelsen af CO2 som råstof er ikke kun en stor mulighed for bilindustrien i Tyskland, men kan også overføres til andre brancher og lande."

Produktionen af Audi e-diesel sker trinvist: Først spalter en højtemperaturselektrolyse vandet, som er opvarmet til damp, i brint og ilt. Denne proces, hvor temperaturen ligger på over 800 grader celsius, er mere effektiv end konventionelle teknikker blandt andet takket være genindvinding af varme. En anden særlig egenskab ved højtemperaturselektrolysen: Den kan udføres dynamisk og dermed stabilisere elnettene ved spidsbelastning med grøn strøm.

I to yderligere arbejdstrin reagerer brinten med CO2'en i syntesereaktorer, igen under tryk og temperatur. Resultatet er en væske bestående af langkædede kulbrinteforbindelser, den såkaldte Blue Crude. Hele processens virkningsgrad – fra bæredygtig strøm til den flydende kulbrinte – er med ca. 70 procent meget høj. På samme måde som fossil råolie kan Blue Crude forædles gennem en raffinaderiproces – til slutproduktet Audi e-diesel. Dette syntetiske brændstof er frit for svovl og aromater, og dets høje cetantal gør det meget tændvilligt. Som laboratorietests fra Audi har vist, så er det egnet til at blande med fossil dieselolie eller højst sandsynligt også til at anvende som eneste brændstof.

Det tyske uddannelses- og forskningsministerium støtter projektet hos sunfire, som blev påbegyndt i maj 2012. I juli 2013 blev første spadestik til anlægget i Dresden-Reick taget, og den 14. november 2014 blev anlægget sat i drift. I de kommende måneder skal anlægget fremstille mere end 3.000 l Audi e-diesel. Inden for bilsektoren er Audi eksklusiv partner med sunfire.

Ud over samarbejdet med sunfire har Audi allerede siden 2009 været engageret i udviklingen af CO2-neutrale brændstoftyper – Audi e-fuels. Audi e-gas-anlægget i Werlte i den tyske delstat Niedersachsen producerer på lignende vis Audi e-gas (syntetisk metan), som førere af Audi A3 Sportback g-tron kan købe via et særligt tankkort. I samarbejde med den franske virksomhed Global Bioenergies forsker Audi i syntetisk fremstilling af Audi e-benzin. I et andet projekt samarbejder Audi med den amerikanske virksomhed Joule, som fremstiller de syntetiske brændstoffer Audi e-diesel og Audi e-ætanol ved hjælp af mikroorganismer.

Forbrugsangivelser for Audi A3 Sportback g-tron:
CNG-forbrug i kg/100 kilometer: 3,2-3,3
Brændstofforbrug ved blandet kørsel i km/l: 19,2-20,0
CO2-emission ved blandet kørsel i g/km (CNG): 88-92
CO2-emission ved blandet kørsel i g/km (benzin): 115-120