Hvordan opleves tiden i en selvkørende bil? Eksperter i menneske-maskine interaktion fra Fraunhofer Institute undersøgte i den futuristiske bilsimulator f.eks., hvordan bilens interiør kan blive en perfekt arbejdsplads. Resultaterne hjælper Audi til at give alle brugere et personligt optimeret bilinteriør i fremtiden. Dette forskningssamarbejde er en del af Audi-projektet "25th Hour".
 

"Når biler ikke længere har et rat, kan premium mobilitet defineres på ny. I fremtiden vil folk, der rejser fra A til B, være i stand til at surfe på internettet, lege med deres børn eller arbejde," siger Melanie Goldmann, chef for Culture and Trends Communication hos Audi. "Sammen med eksperterne fra Fraunhofer instituttet ønsker vi at finde ud af, hvad der er vigtigt for at bruge tiden optimalt i en selvkørende bil."
 

Til laboratorieforsøget på Fraunhofer Institute i Stuttgart har Audi specialbygget en kørselssimulator, der gengiver situationen for automatiseret kørsel. Simulatoren har variabelt interiør og er uden rat, mens omgivelserne i laboratoriet formidler indtrykket af en køretur i en by om natten. Via skærme kan forskerne introducere digitale distraktioner, lyset fra vinduerne kan dæmpes, og belysningsfarven og lydbilledet kan ændres.
 

Fokus har været på unge testpersoner født efter 1980 (såkaldte millennials), der betragtes som modtagelige for selvkørende biler. I eksperimentet gennemførte de 30 testpersoner forskellige opgaver, der kræver koncentration – sammenligneligt med en arbejdssituation i en selvkørende bil. Imens blev bl.a. deres hjerneaktivitet, reaktionstider og fejlkvoter målt.
 

Når kørselssituationen var meget virkelighedsnær – dvs. når testpersonerne bl.a. blev eksponeret for reklamer og fik beskeder fra sociale netværk – stillede det store krav til hjernen. Når distraktionerne blev fjernet, og lyset fra vinduerne blev dæmpet, samtidig med at lysindstillingerne inde i simulatoren blev optimeret, blev opgaverne derimod løst bedre og hurtigere.
 

"Resultaterne viser, at opgaven er at finde den rette balance. I en digital fremtid er der ingen grænser for, hvad man kan forestille sig, og hvad vi kan tilbyde i bilen af information," siger Goldmann. "Men vi vil sætte brugeren i centrum og gøre bilen til en smart membran, hvor de rigtige oplysninger skal nå brugeren på det rigtige tidspunkt."
 

Projektet “25th Hour”

I dag bruger de, der kører bil, i gennemsnit ca. 50 minutter om dagen i bilen. I 25th Hour projektet undersøger Audi, hvordan denne tid kunne bruges bedre i en selvkørende bil. Den 25. time i døgnet er netop den ekstra time, man får forærende, hvis man ikke skal bruge tiden på at køre bil. Projektet er baseret på den antagelse, at et intelligent human-machine interface vil lære brugerens individuelle præferencer og tilpasse sig fleksibelt. På denne måde vil Audi kunderne få fuld kontrol over deres tid.
 

I første omgang kiggede projektgruppen på mennesker i Hamburg, San Francisco og Tokyo med fokus på to aspekter. Hvordan bruges infotainment i bilen i dag? Og hvad vil folk gerne bruge deres tid på i fremtidens bil? Resultaterne blev derefter diskuteret med en række eksperter, herunder psykologer, antropologer, byplanlæggere og mobilitetsplanlæggere.
 

Derefter definerede Audi-teamet tre former for tid, man kan forestille sig i en selvkørende bil: Kvalitetstid, produktiv tid og tid til afslapning. Kvalitetstid bruges f.eks. på aktiviteter med børn eller på at ringe til familie og venner. Produktiv tid bruges på arbejde. Tiden til afslapning bruges på at læse, surfe på internettet eller se film.
 

For at undersøge disse former for tid yderligere får Audi hjælp fra forskere fra Fraunhofer Institute. I den nuværende forskning er teamet primært koncentreret om at optimere den produktive tid.