Politiet har i alt kontrolleret over 13.000 køretøjer over påsken, eller dobbelt så mange som sidste år. Flere blev sigtet for narkokørsel end for spirituskørsel.

Noget tyder på, at vi er ved at have lært det – sådan næsten. På trods af at politiet gennemførte adskillige hastigheds- og spirituskontroller over påskeugen fra fredag den 23. marts til den mandag den 2. april, og kontrollerede over 13.000 køretøjer, så blev ’kun’ 108 bilister sigtet for spirituskørsel. Sammenligner man med 2017, så standsede politiet lidt over 6.000 køretøjer, hvor 52 bilister blev sigtet for spirituskørsel.

En dag uden dræbte 

I år var der 13 trafikulykker i løbet af påsken, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, hvorimod der var 23 spiritusulykker sidste år. Så noget kan altså tyde på, at vi efterhånden har lært, alkohol og biler kun fungerer, hvis du spiller Playstation eller læser biltorvet.dk.

Men vi er ikke helt hjemme endnu, for påskedagene viste også, at nogle har brug for andre rusmidler end mayonnaise og snaps. Hele 132 blev sigtet for narkokørsel, hvilket er flere end antallet af spiritussigtelser. Sidste år blev kun 11 sigtet for narkokørsel.

Kigger vi på de generelle tal over hele året, så er kurven for spirituskørsel heldigvis også nedadgående. Antallet af spiritusbilister er faldet fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 5.500 i 2017. Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode næsten er halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.400.

Pas på farten
Politiets påsketravlhed fangede måske ikke så mange spiritusbilister, men til gengæld røg der rigtig mange fartsyndere i bødehæftet. I alt blev 11.296 sigtet for have kørt for stærkt. Det harmonerer rigtig dårligt med, at i op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

Sådan finder du den bedste autostol

Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister. Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, derfor sætter vi massivt ind overfor disse overtrædelser, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter: Vi vil også fremadrettet i 2018 have fokus på indsatserne mod for høj hastighed samt spiritus- og narkokørsel med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik.