Der lyder et advarselssignal, hvis opmærksomheden er gået fløjten

Saab hjælper bilens fører med at holde øjnene ved vejen med et sikkerhedssystem, der registrerer øjnenes og hovedets bevægelser, og udløser et advarselssignal, hvis opmærksomheden er afbrudt længe nok til at det kan forårsage en ulykke.

”Den anden bil dukkede op ud af det blå! Jeg så den simpelthen ikke”.

Den slags udtalelser kommer ofte fra bilister efter en ulykke eller en situation tæt på et uheld. I virkeligheden er det en indrømmelse af, at de et kort øjeblik ikke var helt koncentreret om, hvad der sker uden for bilen.

Helt ærligt må vi indrømme, at det er en oplevelse, de fleste af os har haft på et eller andet tidspunkt. Det er forståeligt, for bilister er kun mennesker, og deres opmærksomhed kan et øjeblik distraheres af mange grunde. Måske prøver man at finde favorit CD, ser lidt for længe på et reklameskilt, kigger efter et trafikuheld, eller forsøger at finde en vendeplads på en ukendt vejstrækning.

Tager man kørehastigheden i betragtning, ved 90 kilometer i timen kører en bil 25 meter hvert sekund, kan konsekvensen bliver meget alvorlig, uanset hvor uskyldig og kortvarig den lille uopmærksomhed var.

Skal hindre fejl

Saab præsenterer nu et enestående advarselssystem, som skal forhindre ”menneskelige fejl”. Det er baseret på, hvad chaufføren rent faktisk foretager sig bag rattet i stedet for hvad hun eller han burde foretage sig.

To kameraer i miniaturestørrelse er installeret i bilen, så de kan opfange og kontrollere kørerens bevægelser med øjne og hoved. Så snart kørerens blik tages væk fra det, Saab kalder den ”primære zone for opmærksomhed”, nemlig den midterste del af forruden, begynder et ur at tikke.

Hvis bilistens øjne eller hoved ikke kommer tilbage til ”lige-ud” stillingen indenfor to sekunder, lyder en summetone. Og hvis der stadig ikke er nogen reaktion, udføres en bremseimpuls af bilens ESP system.

De infrarøde målinger omfatter sammenhængen mellem blikkets retning og hovedets bevægelser. Det er tilstrækkeligt akkurat til at opdage, når køreren noterer nogle periferiske observationer af den foranliggende vej, kaster et blik i bakspejlet eller drejer om et hjørne – og vil derfor lade gå lidt længere tid, før advarselssignalet lyder.

Den tilhørende software er hastighedsfølsom. På den måde kan systemet skelne mellem et lift fortravlet bymiljø og mere åbne omgivelser som ved hurtig motorvejskørsel.

Ved lav hastighed som ved bykørsel er der et stort område, der tillader mange og store hovedbevægelser, men der går kortere tid, før advarslen lyder. Høj hastighed vil medføre en smallere zone for opmærksomhed og længere tidsinterval, før advarslen lyder på grund af mindre tæt trafik.

For yderligere at kunne skelne mellem forskellige trafiksituationer kan advarselssystemet kobles til satellitnavigationssystemet. Tidszonen inden advarslen lyder vil gå ned til en ”nul tolerancestilling”, hvis bilen befinder sig i nærheden af en skole eller et hospital.

Mod stigende biliststress

infrarød optagelse er valgt, fordi det giver en klar gengivelse uanset lysforhold. For at opnå maksimal præcision er indtil videre to kameraer monteret i en 9-3 SportSedan, der benyttes som test- og udviklingsbil. Det ene kamera er anbragt nederst på A-stolpen ved chaufføren og det andet midt på instrumentpanelet. Ved senere kommerciel produktion bliver disse så kameraer helt skjult i beklædningen.

”Der er ingen tvivl om, at stigende trafiktæthed og mere ”infotainment” i bilerne udsætter bilisten for en større belastning”, siger Arne Nåbo, der som Saabs leder af ergonomien tager sig af udviklingen af dette projekt. ”Vi hos Saab har ligesom andre bilfabrikker forsøgt at tilføre bilisten bilens information på den sikreste måde. Nu synes vi tiden er inde til at tage et mindre passivt skridt. Det er en kendsgerning, at vi ved, bilisterne tager deres øjne fra vejen ganske ofte, og vi udvikler nu et middel, der kan hjælpe kørerne til at hjælpe sig selv.”.

”Dette system vil medvirke til at undgå dårlige vaner”, tilføjer Nåbo. ”Eksempelvis kan bilisten have en opslået kortbog liggende på passagersædet, og han bliver ved med skiftevis at se på vejen og i bogen. Til sidst kan han være for optaget af at finde vejen i kortbogen – så han simpelthen bliver distraheret for længe.”.

Flere andre muligheder

Ud over den primære sikkerhedsfunktion er der flere andre muligheder med den nye teknologi.

At holde føreren vågen. Øjenlågenes bevægelser kan kontrolleres, og hvis søvnighed begynder at indfinde sig, kan det afsløres ved hyppigheden og langvarigheden af hvor længe øjnene er lukket.

Justering af automatiske indstillinger af udstyr i bilen. Alle infrarøde ansigtstræk er enestående, og det er ganske simpelt at huske alle ”ansigtsaftrykkene” for samtlige personer, der benytter en bestemt bil. Når chaufføren er på plads bag rattet, kan alle justeringer foretages automatisk, indstilling af sæde, rat og spejle f.eks. Justeringen kan også omfatte detaljer som valg af radiostation og foretrukken indstilling af temperatur og aircondition. Hver person har sine individuelle indstillinger.

Intelligent udløsning af airbag. Ved en svær kollision kan opblæsningen af airbaggen finjusteres, så den tager hensyn til, hvor bilistens hoved befinder sig, og hvor tæt på rattet.

Saab søger hele tiden at mindske mulighederne for at distrahere bilisten. I den fornuftige sikkerhedsstrategi indgår ”den dynamiske arbejdsbyrde regulator”, der blev introduceret i den første generation Saab 9-5 sedan i 1997. Princippet sørger for, at man ikke forstyrres af signaler fra instrumenteringen eller af f. eks. en telefon, hvis man for øjeblikket har nok at gøre.

Saab foretrækker også grøn som instrumentbelysning, da undersøgelser har vist, at køreren finder bedst hvile og mindst distraktion ved denne farve. ”Night Panel” i Saabs modeller gør det muligt at slukke eller dæmpe lyset i alle instrumenter, undtaget speedometeret. Udviklingen af reguleringsknapper til radio og telefon placeret i rattet er sammen med stemmeaktiverede apparater endnu nogle metoder til at holde bilistens opmærksomhed på vejen.

Et advarselssystem til køreren kunne blive det næste tekniske skridt indenfor ComSense systemet. Det betragtes som en naturlig udvidelse af Saabs traditionelle ”real-life” håndtering af sikkerhedsproblemerne. Dette advarselssystem er bygget til dagligdags brug – ligesom Saab skaber uheldsbeskyttelse ved at studere virkelige uheld.

Gode resultater

”Systemet fungerer uhyre godt i vores prøver”, siger Nåbo. ”Og der er ingen problemer med teknikken, der er pålidelig og relativt billigt. Vi koncentrerer os nu om fintuning af timingen og hvordan den endelige alarm skal fungere. En bremseimpuls, der ikke aktiverer stoplyset, er i øjeblikket den foretrukne løsning.”

Programmering og udfærdigelse af data er udført i samarbejde med den optiske specialist SmartEye i Göteborg. Skønt der ikke er taget nogen beslutning om at sætte systemet i produktion, har testresultater og forskning vist, at det er anvendeligt og effektivt. En dag vil denne teknologi sikkert blive lige så almindelig i vore biler som fartpilot eller elektronisk klimaanlæg.