Stål er en af de mest svinende industrier i verden, men central for bilproduktion. Og når man som Volvo drømmer om at være klimaneutral i 2040, så skal der grønt stål til. Derfor indgår de nu et samarbejde med den svenske stålindustri.

Volvo pudser den grønne glorie, og har en mission om at kunne producere biler klimaneutralt i 2040. Det er jo en skøn vision, som hænger dejligt sammen med elbiler, men der er dele af en bilproduktion, som traditionelt har været rigtig tunge på klimaregnskabet. En af dem er stålproduktionen – ét tons stål udleder to tons CO2, og årligt bliver der produceret omkring 1,8 milliarder tons stål, så der er et potentiale for forbedringer.   

Vi kører Polestar 2 – er det på tide at sælge Teslaen?

Derfor går Volvo nu sammen med den svenske stålproducent SSAB for i fællesskab at udforske fossilfrit stål til brug i bilindustrien. SSAB startede allerede deres HYBRIT-initiativ i 2016, sammen med jernmalmproducenten LKAB og energifirmaet Vattenfall. Det sigter mod at erstatte koks, der traditionelt har været anvendt i jernmalmbaseret stålfremstilling, hvor man har behov for enormt høj varme.

I stedet vil man bruge elektricitet fra vandkræftværker og vindmøller og brint. Resultatet forventes at blive verdens første fossilfrie stålfremstillingsteknologi - med minimalt CO2-aftryk.

Volvo vil garantere bæredygtige batterier med ny computerteknologi

Som en del af samarbejdet bliver Volvo Cars den første bilproducent, der sikrer SSAB-stål fremstillet af brintreduceret jern fra HYBRITs pilotanlæg i Luleå, Sverige. Dette stål vil i første omgang blive brugt til testformål og kan anvendes i en konceptbil.

Koks i produktionen
I 2026 sigter SSAB mod at forsyne markedet med fossilfrit stål i kommercielt omfang. Volvo Cars’ ambition er også at være den første bilproducent, der bruger fossilfrit stål i produktionen af sine biler.

Mercedes vil redde verden med godstog

Da vi konstant arbejder på at reducere vores samlede CO2-aftryk, ved vi, at stål er et af de områder, hvor det er vigtigt at sætte ind. Samarbejdet med SSAB omkring udvikling af fossilfrit stål har potentialet til at reducere emissionerne i vores forsyningskæde betragteligt, udtaler Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo Cars.

Vi udvikler en totalt fossilfri værdikæde hele vejen til kunden. Vores banebrydende teknologi efterlader et så godt som intet CO2-aftryk og vil bidrage til at styrke vores kunders konkurrenceevne. Sammen med Volvo Cars sigter vi imod at udvikle fossilfrie stålprodukter til fremtidens biler, udtaler Martin Lindqvist, administrerende direktør hos SSAB.

Den globale stålindustri tegner sig for omkring syv procent af klodens direkte CO2-udledning, da industrien er domineret af jernmalm-baseret stålfremstilling i koksfyrede højovne.

Volvo vil forvandle Gøteborg til en bilfri by

Ud af den samlede CO2-emission fra materialer og produktion af komponenter udgør stål- og jernproduktion omkring 35 procent i en Volvo med forbrændingsmotor og 20 procent i en fuldelektrisk Volvo. På kort sigt er målet at reducere CO2-aftrykket pr. bil med 40% i hele dens livscyklus mellem 2018 og 2025.