Garantierne på elbiler og plugin-hybriders batterier er enten uklare eller har tvivlsom dækning, viser stor gennemgang, FDM har lavet. Det kan blive dyrt, hvis batterierne går i stykker eller mister kapacitet. FDM efterlyser bedre, klarere og længere garantier på batterierne.

Der er langtfra garanti for, at elbilen holder som forventet. Mange af de nye elektriske biler har nemlig en enten tvivlsom eller mangelfuld dækning, hvis bilen går i stykker, eller batteriet mister sin kapacitet. Det viser en stor gennemgang, FDM har lavet af hybrid- og elbiler samt plugin-hybrider. Det er et problem, da netop batterierne er meget dyre, og dermed risikerer fejl eller lav kapacitet at koste forbrugerne dyrt. Det forklarer jurist i FDM Michael Ern Nielsen.

Elbiler slår benzinbiler – sparer 35 procent på vedligehold
 
Vores gennemgang viser, at både garantierne og de betingelser, der er stillet op for at få reparation på garantien, stikker i alle retninger. De bærer præg af, at elbilerne først nu er ved at blive udbredt, og der er ikke fokuseret tilstrækkeligt på, hvordan bilkøberne er stillet, hvis batteriet går i stykker, eller kapaciteten forringes i garantiperioden. Tekniske betegnelser bruges ikke altid ens på tværs af mærkerne, og det kan være svært at gennemskue for forbrugerne.
 
Forskel i dækning
FDM afdækker, at garantien varierer hos flere producenter. Det er eksempelvis Tesla selv, der bestemmer, hvordan man måler batteriets kapacitet. De skriver selv: Følgende besluttes udelukkende efter Teslas eget skøn: Målemetoden, der anvendes til at vurdere batterikapaciteten, og beslutningen om at reparere, udskifte eller benytte istandsatte eller renoverede dele samt tilstanden af udskiftede, istandsatte eller renoverede dele.

Elbiler slår benzinbiler – sparer 35 procent på vedligehold

Tilsvarende har Nissan en del krav, hvis garantien gælder. Du må eksempelvis ikke have været i et land med 50 graders varme i 24 timer eller været i et land med -25 graders kulde i 7 dage. Garantien bortfalder også, hvis bilen har været ladet helt op hver dag, på trods af at batteriet har bevaret et højt opladningsniveau.

Og mens de fleste producenter sætter 70 procent, som grænsen der indløser reparation eller nyt batteri, så sætter Volvo grænsen ved bare 55 procent.

Bedre garanti
Ud over bilens almindelige garanti mener FDM, at de elektriske biler som udgangspunkt bør have to yderligere garantier, en batterigaranti og en kapacitetsgaranti. Den ene del skal fokusere på holdbarheden og fejl på selve batteriet, mens den anden del skal omhandle batteriets kapacitet. Især det sidste kan være et stort problem, da batteriet over tid bliver slidt, helt som det kendes fra eksempelvis mobiltelefoner. Dermed kan bilens rækkevidde med tiden blive kortere.

Den elektriske rumraket - brugttest af Tesla Model X
 
FDM mener, at højvoltbatteriet og de enkelte komponenter i bilens el- og hybriddel bør være dækket i mindst otte år og 160.000 km, uanset længden på bilens garanti i øvrigt, og at batteriet skal kunne holde mindst 70 procent af den oprindelige kapacitet i hele batterigarantiens periode. Desuden skal målemetoden specificeres, så der ikke er tvivl om den.
 
En velfungerende drivlinje og et batteri, der holder sin kapacitet, er helt afgørende, når man kører elbil eller plugin-hybrid. Derfor skal bilkøberne vide, hvad de kan regne med, hvis de mener, at batteriet ikke yder, som det skal, og forhandleren blot siger, at batteriet intet fejler. Derfor skal de beskrive i garantien, hvordan de har tænkt sig at måle kapaciteten, siger Michael Ern Nielsen, og tilføjer:

Hvad er billigst at eje – elbil eller benzinbil?
 
FDM har tidligere kritiseret bilers garantier for ikke at være gode nok. Tilsvarende er garantierne for elektriske bilers batterier ikke fulgt med udviklingen af bilerne. Elbiler er i forvejen en dyr og relativt uprøvet teknologi. Derfor er garantierne vigtige for forbrugernes tillid til de nye biltyper. Har de ikke den, risikerer vi, at mange vil vælge de elektriske biler fra.
 
FDM anbefaler, at forbrugere går efter de elbiler og plugin-hybrider, der har de bedste garantier.