Vi har tidligere beskrevet, hvordan Ford arbejde med et system, der kan gøre biler i stand til at følge "den grønne bølge" og derved spare tid og brændstof. Men, hvad nu hvis man på forhånd ved, hvornår et lyskryds skifter fra rødt til grønt, kan man køre mere afslappet og effektivt. Som det første mærke kobler Audi bilen op med byens infrastruktur – et vigtigt skridt i retning af selvkørende biler. Flere byer i USA følger, og der er også planlagt lancering i Europa. Tjenesten ”lyskrydsinformation” optimerer trafikflowet, sparer værdifuld tid og skåner miljøet.

Audi of America samarbejder med flere storbyer i Nordamerika for at opruste infrastrukturen til Car-to-X-teknologien. ”For første gang udveksler vores biler data med den trafikale infrastruktur i realtime. Føreren kan tilpasse sin kørestil afhængigt af situationen og køre langt mere suverænt og afslappet i bytrafikken”, siger Andreas Reich, som er leder af Electronics Pre-Development hos AUDI AG. ”Vi øger energieffektiviteten, når vi kobler vores Audi modeller op med Smart Cities. Senere kommer der flere Car-to-X-tjenester, som gør bilen til et interaktivt mobilt apparat. Og for enden af denne udvikling ser vi de selvkørende biler.”

I første omgang vil alle Audi A4 og Q7, som siden juni er blevet produceret til det amerikanske marked, og som er udstyret med Audi connect, have funktionen ombord. I USA videreformidler de kommunale trafikstyringscentraler lyskrydsdataene til projektpartneren Traffic Technology Services TTS. Her bearbejdes dataene, inden de sendes videre i realtime til kørecomputeren i Audierne via en hurtig internetforbindelse, fx 4G/LTE.

Den første funktion i Car-to-X-komponenten ”lyskrydsinformation” hedder ”Time-to-Green”. I Audi virtual cockpit eller i head-up-displayet kan føreren se, om han inden for rammerne af den tilladte hastighed kan nå det næste lyskryds for grønt. Hvis det ikke er tilfældet, tæller en countdown ned til næste fase med grønt lys – og føreren kan allerede tidligt fjerne foden fra speederen. Pilotprojekter i Europa har vist, at bilisterne kører mere forudseende ved hjælp af informationen om lyskrydsene, og det har samlet set en positiv effekt på trafikflowet. ”Under vores tests er antallet af biler, som er nødt til at bremse helt ned til stilstand i trafikken, faldet med ca. 20 procent. Det giver førerne bedre tid og har sparet ca. 15 procent brændstof i pilotprojektet”, siger Michael Zweck, som er projektleder for Audi lyskrydsinformation.

I første omgang kan kun Audi kunder anvende lyskrydstjenesten. Men det udviklingsarbejde, som Audi investerer i lyskrydssystemer, kan i fremtiden også komme kunder fra andre mærker til gode. Den tiltagende udbredelse af teknologien vil hjælpe kommunale trafikplanlæggere med bedre at forstå årsagerne til kø og indstille lyskryds optimalt.

”Lyskrydsinformation” kan i fremtiden eksempelvis kobles sammen med intelligent navigation og anvendes til nye drivlinjekoncepter. På den måde vil ”grønne bølger” kunne indgå i den optimale guidning. Man ville også kunne tænke sig, at Audie-tron-modeller ville kunne bruge endnu mere bremseenergi til opladning, mens de ruller hen mod et rødt lys.

Audi vil også indføre teknologien i Europa. Der har allerede været omfattende pilotprojekter i Berlin, Ingolstadt, Garmisch-Partenkirchen og Verona. Alene i Berlin var ca. 700 lyskryds i den centrale del af byen koblet sammen med tjenesten. I Europa som helhed mangler der dog en ensartet datastandard og digital infrastruktur: ”I Europa anvendes der meget forskellig trafikteknik, da infrastrukturen er blevet udviklet lokalt og decentralt. Vi arbejder på at ensarte de data, der stilles til rådighed. Derefter kan vi også tilbyde lyskrydsinformation i Europa”, siger Michael Zweck.