Renault Danmark har siden opstarten i januar 2008 øget sin markedsandel på både person- og varevogne markant. Og markedsandelen stiger måned for måned.

Efter et første år med hårdt arbejde og mange udfordringer som ny importør, synes anstrengelserne nu at bære frugt for Renault Danmark. Mens markedsandelen i de første tre måneder af 2008 var på sølle 1,4 % for personbiler, nåede markedsandelen i marts 2009 op på 2,4 % og stigningen fortsætter.


Trods et fald i personvognssalget på 41 procent i årets første tre måneder, oplevede Renault kun et fald på seks procent, hvilket gør Renault til det mærke, der har tabt mindst efter finanskrisens indtog.

På varevognsmarkedet ser det endnu bedre ud. De første tre måneder af 2008 var markedsandelen 3,3 procent, mens det i det første tre måneder af 2009 næsten er fordoblet til 5,7 procent. Igen her stiger markedsandelen måned for måned, og alene marts måned var markedsandelen otte procent, hvilket bringer Renault op som den 4. bedst sælgende på varevognsmarkedet i marts.

Kigger man på det samlede salg, af både person –og varevogne er markedsandelen således steget fra 1,8 procent i første kvartal 2008 til 2,7  procent i første kvartal 2009 – igen med en stigning i marts måned til hele 3,3 procent.

Årsagen til stigningen, som Renault forventer vil fortsætte, er en kombination af mange faktorer. Direktør Henrik Bang siger: ”Der er primært tre grunde til, at vi nu er på vej op i salgsstatistikkerne. For det første har vi de produkter som kunderne efterspørger - små, sikre og økonomiske biler. For det andet er det i et ekstremt prisfølsomt dansk marked lykkedes os at forhandle de helt rigtige priser hjem på vores biler. For eksempel har vi lige nu danmarks billigste stationcar til blot 135.900 kroner. For det tredie har vi på blot et år, og trods en heftig igangværende økonomisk krise, fået tilgang af nye Renault-forhandlere, som klarer sig rigtig flot. Den første var Bilhuset Klaus Lützhøft i Grindsted, siden kom Autohuset Glostrup og Kronborg Auto i Helsingør. Og senest har vi netop fejret, at Danmarks største bilforhandler - Ejner Hessel - nu også er Renault-forhandler. Tilsammen faktorer der gør, at jeg mener det er realistisk, at Renault i Danmark når en markedsandel på omkring fem procent indenfor en kort årrække, siger Henrik Bang.