FDM har undersøgt, hvordan additiver hjælper en moderne benzinmotor med direkte indsprøjtning, og det viser sig, at du kan spare mange penge både i reparationer og på benzin, hvis du bruger additiver.

Tilsodning af motoren er noget, man mest har skulle bekymre sig om, hvis man var ejer af en dieselbil. Men en undersøgelse foretaget af FDM viser, at vi skal til at tænke anderledes om nye benzinmotorer. For kører man primært korte ture eller overvejende landevejskørsel, er der også risiko for, at benzinbiler soder til. Konkret vil det opleves ved, at bilen kører kortere på literen og har en mere ujævn tomgang.

Hvor langt på literen kører bilen? Forstå din bils fabrikstal

Ejere af benzinbiler med såkaldt direkte indsprøjtning kan med fordel enten tilsætte rensende additiver i benzinen eller tanke benzin, der indeholder rensende additiver, forklarer leder af FDMs tekniske rådgivning Lone Otto.

Forstå privatleasing – her er alt, du skal vide
 
Vores undersøgelse viser, at tilsætter man løbende additiver i benzinen, har det en tydelig gavnlig effekt i forhold til at forebygge tilsodning. Det gælder især for benzinbiler med direkte indsprøjtning, hvilket stort set alle benzinbiler har haft det de senere år. Derfor anbefaler vi nu ejere af benzinbiler at tilsætte rensende additiver.
 
Alle additiver dur
FDM har undersøgt additivers effekt på syv benzinbiler. Undersøgelsen viser, at ikke alle biler bliver lige rene ved brug af additiver. Størst var effekten på bilerne med direkte indsprøjtning, mens den var noget mindre på benzinbiler med indirekte indsprøjtning. Her opstår der også soddannelsen, men dog ikke de samme steder som på biler med direkte indsprøjtning. Til gengæld var der ikke nævneværdig forskel på de forskellige additiv-produkter. Heller ikke om man selv tilsætter det ved tankning, eller om man tanker benzin med additiver. Afhængig af produktet er merprisen for at tilsætte additiver over 20.000 km på 400-1.700 kroner. for en bil, der kører 15 km/l.

Hvornår skal min bil til syn? Her er de vigtigste tips til at få bilen synet
 
Generelt må vi sige, at additiverne har en forebyggende effekt. Og tager man med, at udgiften til additiver er relativt beskeden, er det noget, vi anbefaler, at man bruger. Særligt fordi rensning af en tilsodet motor nemt kan koste 10.000 kroner eller mere. I værste fald risikerer motoren helt at skulle skiftes. Brug af additiver kan dog ikke erstatte en egentlig service af motoren. Derfor er stadig vigtigt, at man jævnligt får sin bil serviceret, siger Lone Otto.

Forårsrengøring – sådan bliver du mester i bilvask

Som en del af undersøgelsen har FDM spurgt de danske bilimportører om deres holdning til at tilsætte additiver til benzin, og de er splittede i deres anbefalinger. Enkelte påpeger, at det kan være en god idé, især hvis man har et kørselsmønster med korte ture. Men flertallet anbefaler ikke deres kunder at tilsætte additiver. Generelt set mener de dog ikke, at brug af additiver kan medføre motorskader, men de tager naturligvis forbehold for en teknisk undersøgelse i de konkrete tilfælde. Der findes mange produkter på markedet, og derfor anbefaler FDM, at man holder sig til kendte mærke.