Hyundai er fra juli 2009 klar til for første gang at sælge hybrid biler

- Verdens første LPI hybrid bil, som er den første til at anvende avancerede lithium-polymer batterier
- Driftsomkostninger ser ud til at være laveste af alle hybridbiler på markedet
- Ekstraomkostningerne ved hybridbilen kan tjenes hjem på to år gennem brændstof-besparelser
- Udleder kun 103 g CO2 pr. km
- Indledende salg er begrænset til Korea

Hyundai Motor Company i Seoul, Korea har planer om at starte detailsalg af sit første LPG-elektriske hybridkøretøj i juli 2009. Den skal indledningsvis kun sælges på det kore-anske hjemmemarked. Elantra LPI Hybrid Electric Vehicle (HEV) er verdens første hybride køretøj, der kører på flydende gas (LPG) og den første til at indføre avanceret Lithium Po-lymer (Li-Poly) batterier.

Bilen er drevet af en 1.6 LPI motor (Liquefied Petroleum Injected), en 15kW elektrisk motor og en kontinuerlig variabel transmission, hvilket gør Elantra LPI HEV til en semi-type hy-brid, og som er i stand til at levere en konkurrencedygtig brændstoføkonomi.

"Elantra LPI HEV viser Hyundai's innovative tilgang: Vi har udnyttet Hyundai's verdensle-derskab i LPG-drevene køretøjer til at udvikle en hybrid, som vil være særdeles økono-misk at køre," udtaler Dr. Hyun-Soon Lee, formand for forskning and udvikling.

Sammenligning af driftsomkostninger på de forskellige typer af hybridbiler, der er til rådig-hed på markedet p.t., ser Elantra LPI HEV ud til at være den der har den bedste driftsøko-nomi. Elantra LPI HEV lover at have en driftsøkonomi, der er så meget som 40 procent bedre end andre konkurrerende modeller på markedet og 50 procent bedre end en kon-ventionel Elantra model drevet af en benzin motor. (Beregningerne er baseret på korean-ske priser på benzin og LPG priser fra første uge af juni).

Elantra LPI HEV vil være dyrere end en konventionel Elantra på grund af de ekstra dele (Li-Poly batteri, jævnstrømsmotor og elektrisk kontrol system) der indgår. Men med de deraf følgende brændstofbesparelser, kan købere forvente, at ekstra omkostningerne til Elantra LPI HEV vil være tjent ind igen på ca. to år.

Hertil kommer, at Elantra LPI HEV kun udleder 103 g CO2 pr. km og 90 procent færre ud-stødningspartikler end en tilsvarende standard benzin-drevet Elantra og kan dermed be-tegnes som en Super Ultra Low Emission Vehicle (SULEV).

Hyundai udviklede sit allerførste hybridkøretøj i 1995 og i 1999 viste Hyundai en Elantra HEV og i 2000 en Accent HEV. Men ingen af disse forsknings- og udviklingskøretøjer er sat i masseproduktion.

I 2004 leverede Hyundai 50 Getz gas-elektriske hybridbiler som en del af et demonstrati-onsprojekt til den offentlige sektor i Korea. Den hybride teknologiudvikling fortsatte med at ekspandere og i 2005 kunne Hyundai og dets søsterselskab Kia levere yderligere 350 en-heder til demonstrationsflåden. I 2006 blev det til yderligere 730 enheder og i 2007 1.682 enheder herunder Accent HEVs.

I 2010 forventer man at udvide hybridkøretøjerne til også at omfatte mellemstore modeller.

Salget af Elantra LPI HEV bliver i første omgang begrænset til det koreanske hjemmemar-ked. Efter som Elantra LPI HEV stadig er under endelig udvikling, vil mere detaljerede og tekniske specifikationer først blive frigivet tættere på juli 2009.