De få, der har været ude på landevejene i coronatiden, har kunnet nyde tomme veje. Det betyder, at marts er den periode nogensinde, hvor færrest er kommet til skade i trafikken. Men det er slut nu, hvor trafikken igen stiger.

Flere steder har man kunne se, hvordan dyrene har indtaget mennesketomme byer, mens beboerne har holdt sig indenfor på grund af frygten for Corona-virus. Men det er ikke kun naturen, der har haft gavn af de tomme gader. Konkret har trafikken i Danmark til tidere været 45 procent lavere end på normale dage. Og det er til trods for, at den tunge trafik har været stabil og nogle dage faktisk højere end normal.

Ny undersøgelse: Infotainmentsystemer påvirker bilister værre end cannabis

Det er ikke bare til glæde for de få, som var tvunget ud på vejene. Det betyder også, at markant færre har været involveret i ulykker i denne sære tid. Færre personer kom til skade i trafikken i marts måned end i nogen anden måned, siden Vejdirektoratet begyndte at opgøre statistik på området i 1985.  Det viser de foreløbige ulykkestal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort.  Helt konkret blev der registreret 159 tilskadekomne i trafikken i sidste måned. Det er under det hidtil laveste niveau, der var 174 tilskadekomne i februar 2018.  

FDM anbefaler additiver til din nye benzinbil

Det er uden tvivl effekten af Coronakrisen, vi kan se i tallene. Når personbiltrafikken falder så kraftigt, som det er sket i de seneste uger, så smitter det helt naturligt også af på ulykkesstatistikken, siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.  

Lavt antal dræbte
Også på andre parametre end tilskadekomne er ulykkestallene for marts måned lave, om end ikke rekordlave. Således blev der ifølge de foreløbige ulykkestal dræbt ni personer i trafikken i sidste måned. Det er lavt, men ikke helt usædvanligt. For eksempel var der syv dræbte i februar 2018 og otte dræbte i marts 2014 og april 2017. De seneste fem år har der i gennemsnit været 14 dræbte i marts måned.  

Alvorlig sikkerhedsfejl får Volvo til at tilbagekalde 6.500 biler i Danmark

Hvordan tallene for april og maj vil se ud, ved vi endnu ikke, men det er tydeligt, at trafikken er steget i takt med genåbningen af landet.

Vi skal have mere data over en længere periode, før vi kan sige noget præcist om Coronatiltagenes påvirkninger af trafiksikkerheden. Det er dog en udvikling, som vi følger tæt, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Det er hovedsageligt privatbilismen, der er i stigning. Hvor den for nogle uger siden lå mere end 45 procent under sædvanligt niveau, så var der tirsdag den 21. april kun 28 procent færre privatbiler på vejene end på en normal tirsdag.

Sådan undgår du stress bag rattet

Ikke siden den 12. marts – som var dagen efter regeringens såkaldte nedlukning af samfundet – har vi kunnet registrere så stor aktivitet på det overordnede vejnet. Vi er stadig på et lavt niveau i forhold til normale forhold. Men tallene viser tydeligt, at samfundet langsomt bevæger sig tilbage mod en eller anden form for normaltilstand. Flere og flere private arbejdspladser og offentlige institutioner bliver genåbnet i denne tid, og det ses også ude på vejene, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.