De foreløbige tal fra Vejdirektoratet viser, at vi aldrig har haft så få døde i trafikken som i år. I alt blev 155 dræbt, og det er takket være den mindre trafik, fordi så mange danskere har været tvunget til at blive hjemme på grund af Corona-restriktionerne.

Mens vi alle febrilsk forsøger at få booket en testtid og bestilt de sidste gaver over nettet, er det svært at se noget godt ved Corona-året 2020. Men om ikke andet, så har nedlukningen været en stor fordel ude på vejene. Antallet af både dræbte og tilskadekomne er usædvanligt lavt i år. 155 personer mistede livet, og cirka 2.800 personer kom til skade, viser Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal. Det er et markant dyk i forhold til sidste år, hvor 199 personer blev dræbt i trafikken. Og det ligger også under det hidtil laveste antal trafikdræbte på årsbasis, som stammer fra 2012, hvor 167 mistede livet.

Coronastudie: 10 procent færre biler kan betyde 90 procent reduktion i forsinkelser

Dermed bliver 2020 året, hvor vi får det laveste antal trafikdræbte i mere end 90 år, men det sker på en trist baggrund, mener transportminister Benny Engelbrecht.

Det er naturligvis glædeligt, at antallet af dræbte personer i trafikken ser ud til at blive historisk lavt i år, men vi kan ikke skjule, at det sker på en trist baggrund, nemlig som følge af den pandemi, der har lukket det danske samfund helt eller delvist ned i perioder.

Motorcyklen blev luftet
Hvad angår de tilskadekomne i 2020, så er antallet faldet med cirka 10 procent i forhold til gennemsnittet de seneste fem år. Der var især færre tilskadekomne i personbil og på cykel. Det skyldes blandt andet, at der har været et stort fald i personbiltrafikken som følge af Corona-restriktionerne. Der var dog hverken færre dræbte i personbil eller på cykel i årets første 3 kvartaler, end der har været de foregående år.

Nu kommer pendlerne igen

Til gengæld ses det tydeligt i ulykkestallene, at Corona-restriktionerne var hårdest i marts, april og maj. Samlet set var der cirka 20 procent mindre trafik på vejene i de tre måneder i forhold til samme periode i 2019. Det afspejler sig tydeligt i ulykkestallene, da det også var i de tre måneder, at der var det største fald i antallet af personskadeulykker. Til gengæld tyder noget på, at restriktionerne har givet tid til at lufte motorcyklen. Der har i hvert fald været flere motorcyklister, der kom til skade i trafikken i 2020 i forhold til de foregående år, men heldigvis færre motorcyklister, der blev dræbt.

Størst fald blandt studerende og erhvervsaktive
Vi ser det største fald i dræbte og tilskadekomne i trafikken i de aldersgrupper, der omfatter mange studerende og erhvervsaktive. Fra januar til september var der cirka 20 procent færre dræbte og tilskadekomne blandt danskere fra 18-54 år i forhold til gennemsnittet for de seneste fem år. Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har arbejdet hjemme en stor del af året, og at de videregående uddannelser har haft distanceundervisning. Det betyder, at danskere fra 18-54 år har haft meget mindre transport til og fra arbejde eller studie, end de plejer. Dermed kommer de ud for færre trafikulykker.

Corona gør autocampere hot

Antallet af dræbte per måned kan variere meget, da der er tale om relativt små tal. Det kan derfor være tilfældigt, at der fx var 14 dræbte i april og kun 5 dræbte i maj, selvom trafikken faldt markant i begge disse måneder. Men ser man på året samlet set, har der været væsentligt færre dræbte end i de foregående år.

Ulykkestallene for 2020 er et foreløbigt estimat
Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, der laves på baggrund af indberetninger om trafikulykker fra politiet. Såvel politiets rapportering som vejmyndighedernes behandling af indberetningerne pågår, og tallene for 2020 vil først være endeligt opgjort i maj 2021. Der er derfor tale om et estimat ud fra de foreløbige tal i denne nyhed.